De parlementaire staat van .... (De waarde van het biografisch archief)

Hoeveel amendementen diende Renske Leijten in, waardoor onderscheidde VVD-Tweede Kamerlid Rudmer Heerema zich en bij welke parlementaire initiatieven was Attje Kuiken betrokken?

Het zijn enkele vragen die met behulp van gegevens van Parlement.com, uit het biografisch archief en de database van PDC, snel zijn te beantwoorden. In het biografisch archief worden systematisch en voor analyse geschikte gegevens vastgelegd. Van nevenfuncties tot voorzitterschappen van Kamercommissies en van parlementaire activiteiten tot hobby's en opleiding.

Op de sites van de beide Kamers zijn die gegevens voor veel leden niet te vinden, laat staan dat ze analyseerbaar zijn. De Staatscommissie-Remkes (onderzoek parlementair stelsel) kon dan ook volop profiteren van de gegevens van PDC over zowel Kamerleden als parlementaire activiteiten, zoals de rol die de Eerste Kamer speelt bij wetgeving.

Als voorbeeld maakten we de parlementaire staat op van drie Kamerleden die niet meer terugkeren in de Tweede Kamer na de verkiezingen van november 2023:

Aan de hand van deze gegevens kunnen parlementaire activiteiten eenvoudig vergeleken worden:

 

Activiteit

Renske Leijten (17 jaar Kamerlid)

Rudmer Heerema (10j Kamerlid)

Attje Kuiken (17j Kamerlid)

Dossiers woordvoerder

244

59

187

Kamervragen

1419

172

783

Amendementen (eerste indiener)

221 (14% aangenomen)

20 (75% aangenomen)

63 (34% aangenomen)

Initiatiefnota's

1

1

1