Volt en ChristenUnie in initiatiefnota: stel lange termijn weer centraal in het Kamerwerk

woensdag 30 augustus 2023, 10:47

DEN HAAG (PDC) - Stel de lange termijn weer centraal, lever goede wetgeving, en geef Tweede Kamerleden de middelen om hun taak goed uit te voeren. Daartoe roepen de Kamerleden Laurens Dassen (Volt) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) op in een initiatiefnota, die vandaag wordt ingediend in de Tweede Kamer. In het stuk doen de twee Kamerleden drie concrete aanbevelingen om de controlerende en wetgevende taken van de Tweede Kamer te versterken.

Ten eerste stellen Dassen en Bikker voor om een parlementaire wetsverkenning in te voeren. In een wetsverkenning zou de Kamer eerder de mogelijkheid krijgen om mee te denken. Op dit moment krijgt de Kamer pas de kans iets over een wet te zeggen als een definitief wetsvoorstel ingediend is bij de Tweede Kamer. Met de wetsverkenning willen de initiatiefnemers voorkomen dat wetten onvoorziene negatieve effecten hebben, zoals bij de toeslagenaffaire.

Ten tweede willen de initiatiefnemers meer debat over onderwerpen die op de langere termijn spelen. Voorbeelden hiervan zijn het klimaat of kunstmatige intelligentie. Specifieke 'visiedebatten' over zulke langer lopende onderwerpen moeten ervoor zorgen dat de Kamer minder met de 'waan van de dag' bezig is, en meer met "de vragen van morgen", aldus Dassen en Bikker.

Tot slot willen Dassen en Bikker het aantal zetels in de Tweede Kamer opschroeven van 150 naar 250. Zo'n verruiming van het aantal zetels zou de Kamerleden ruimte en tijd geven voor meer inhoudelijke diepgang, met wederom als doel de focus op de waan van de dag te verminderen.

De Kamerleden roepen de Tweede Kamer op om in te stemmen met de voorstellen uit de initiatiefnota. Om het aantal leden van de Tweede Kamer te wijzigen is een Grondwetswijziging nodig. Onduidelijk is nog wanneer de voorstellen aan bod zullen komen in de Kamer.

Bron: NRC, websites ChristenUnie en Volt