Academie voor de Rechtsstaat

Het Centre for Professional Learning (CPL) van de Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut richten gezamenlijk de Academie voor de Rechtsstaat op. Met dit initiatief bieden we vanaf eind september 2023 een cursus aan met verdiepende kennis en inzicht in de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat aan professionals die een directe rol spelen binnen het openbaar bestuur of daar intensief mee te maken hebben.

 
Vrouwe Justitia

De stikstofcrisis, de coronapandemie, de klimaatcrisis, de toeslagenaffaire; een opeenstapeling van crises zet democratische instituties in toenemende mate onder druk. We lijken langzaam maar zeker af te stevenen op een crisis van de democratische rechtsstaat. Om het tij te keren is een gedegen kennis en inzicht in het functioneren van de rechtsstaat onontbeerlijk. Het draait daarbij nooit alleen om een effectieve en efficiënte overheid. Het gaat vooral ook om een rechtsstatelijk, transparant, zorgvuldig, legitiem en daarmee gezaghebbend openbaar bestuur.

Om de weerbaarheid van de democratie te vergroten is kennis en diepgaand inzicht in de beginselen van de rechtsstaat en hun werking in de praktijk van groot belang. Met de Academie voor de Rechtsstaat biedt het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden in nauwe samenwerking met het Montesquieu Instituut een stevige basis in de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat voor iedereen die een rol speelt binnen het openbaar bestuur of daar intensief mee te maken heeft, zoals bijvoorbeeld ambtenaren, medewerkers van politici en journalisten.

Op 29 september start de eerste leergang, waarbij vijf fysieke lesdagen in het centrum van Den Haag de kern vormen. De verschillende modules worden verzorgd door de vijf partners van het Montesquieu Instituut: Centrum voor Parlementaire geschiedenis (CPG), Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA), Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en Montesquieu Instituut Maastricht University.

Wetenschappers bieden, naast verdiepende kennis, reflectie op de casuïstiek vanuit diverse disciplines. Daarbij leren de deelnemers met verschillende achtergronden diverse perspectieven op de rechtsstaat beter begrijpen door samen te werken aan actuele casuïstiek. Op deze manier bouwt de Academie mee aan het doorbreken van scheidslijnen die het functioneren van de democratische rechtsstaat bemoeilijken.

Meer informatie over de leergang vind je via onderstaande link: