Tweede Kamer neemt amendement en motie aan om Parlement.com te redden

dinsdag 24 oktober 2023, 18:00

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft nagenoeg unaniem een amendement-Sneller/Rahimi aangenomen om overbruggingsfinanciering voor 2024 in de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te nemen, zodat Parlement.com en biografisch archief kunnen voortbestaan.

Tevens werd een motie-Sneller/Rahimi aangenomen waarin wordt gevraagd om voor structurele financiering te zorgen. Het Presidium van de Tweede Kamer moet daartoe in overleg treden met de Eerste Kamer om tot een gezamenlijk voorstel te komen voor financiering via de begroting Staten-Generaal.

Bron: Tweede Kamer