DNPP Lustrumcongres: De toekomstbestendigheid van de politieke partij

In 2023 bestaat het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) vijftig jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum organiseert het DNPP op vrijdag 26 januari 2024 een congres over de toekomstbestendigheid van de politieke partij.

Achtergrond

Politieke partijen zijn onmisbare actoren in de representatieve democratie, maar hun schakelfunctie staat onder druk. Dit congres richt zich op de impact van maatschappelijke trends, technologische ontwikkelingen en institutionele aanpassingen op de organisatie van de Nederlandse politieke partijen. Daarbij staat de vraag centraal hoe de politieke partijen zich moeten ontwikkelen om ook in de toekomst hun cruciale rol als intermediair tussen samenleving en staat te vervullen.

Programma

De bijeenkomst is gericht op de uitwisseling tussen experts uit de wetenschap en de politieke praktijk. Met bijdragen en inleidingen van o.a.: Sarah de Lange, Ruud Koole, Petra de Koning, Joop van Holsteyn, Afke Groen, Henk Vermeer, Emilie van Haute, Benjamin van Es, Gohar Karapetian en velen meer.

Details

  • · 
    Datum: vrijdag, 26 januari 2024
  • · 
    Tijd: 10.00-18.00 uur
  • · 
    Locatie: Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen (Broerstraat 5, 9712 CP Groningen), Groningen

Bijwonen

Deelname staat open voor wetenschappers, professionals en studenten met interesse in de toekomstbestendigheid van de politieke partij. Aanmelden kan tot en met 15 januari.