Oud-D66-senator Joris Backer komt met boek over democratie in Nederland

maandag 4 maart 2024, 11:22

DEN HAAG (PDC) - Op 21 maart verschijnt van de hand van oud-D66-Eerste Kamerlid Joris Backer het boek 'Over de democratie in Nederland'.

De auteur gaat in op de onrust en verdeeldheid die in de samenleving is ontstaan over kwesties als klimaatverandering, stikstof en migratie. De relatieve rust die wij kenden, is daarmee verdwenen. Bovendien werd het vertrouwen in de politiek ondermijnd door de toeslagenaffaire en de aardgasproblematiek. In 2023 werd massaal op een partij gestemd die programmapuntenn heeft die op gespannen voet staan met de rechtsstaat.

Backer probeert aan de hand van een denkbeeldige reis door de Nederlandse democratie met de negentiende-eeuwse politicus-denker Alexis de Tocqueville als gids antwoord te geven op de vraag: Graaft onze democratie haar eigen graf? Hij combineert daarbij Tocquevilles inzichten met zijn eigen ervaringen en onderscheidt zeven deugden die onontbeerlijk zijn voor een succesvolle reanimatie van onze democratie.

Bron: Uitgeverij Boom