Risico's voor de rechtsstaat?

woensdag 27 maart 2024, 14:43

DEN HAAG (PDC) - In een actualiteitencollege ging Kutsal Yesilkagit in op mogelijke bedreigingen voor onze rechtsstaat. De discussies rond de vorming van een nieuw kabinet zijn reden tot enige zorg. Wellicht is er te veel vertrouwen in 'veiligheidsmechanismes'. Andere landen, maar ook het toeslagenschandaal laten zien dat alertheid geboden is.

Mogelijke zwakke plekken zijn benoemingen, zoals in de rechtelijke macht of het openbaar bestuur. Daarnaast is de onafhankelijkheid van de media een gevoelig punt. Concentratie van media kan tot misbruik leiden. Loyaliteit van ambtenaren om mee te werken aan niet-rechtsstatelijke voorstellen kan spanning opleveren.

Voor Nederland geldt wel dat het werken met coalities voorkomt dat één partij onevenredig veel macht kan krijgen. Daarnaast zijn er veel checks-and-balances in ons bestel.

Dit actualiteitencollege was een voorproefje op de onderwerpen van de leergang Academie voor de Rechtsstaat, die op 17 mei 2024 van start gaat.

 

Kutsal Yesilgkagit Vooruitblik op nieuwe leergang