Modernisering regeling bestraffing ambtsmisdrijven in voorbereiding

maandag 15 april 2024, 8:55

DEN HAAG (PDC) - De beslissing over vervolging van ambtsmisdrijven komt bij de procureur-generaal van de Hoge Raad en de berechting moet volgens de gewone regels van het strafprocesrecht gaan. Dat stellen de ministers Dilan Yesilgöz en Hugo de Jonge voor. Een brief daarover is aan beide Kamers gezonden.

Modernisering van de regels voor bestraffing van ambtsmisdrijven zijn al langer in voorbereiding en een commissie-Fokkens heeft daarover aanbevelingen gedaan. Die zijn de basis voor de voorgestelde wijzigingen. Zowel de Grondwet als de 'gewone' wet moeten daarvoor worden gewijzigd.

Nu is de bestraffing wegens ambtsmisdrijven in eerste aanleg nog bij regering of Tweede Kamer gelegd en dat is onwenselijk. Verder ontbreekt de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie. Begonnen wordt met een wijziging van het Wetboek van Strafvordering, waardoor de procureur-generaal de rol van de Tweede Kamer bij het instellen van vervolging al kan overnemen.

Bron: rijksoverheid.nl