Interview met Frits van der Meer over bureaucratie als waarborg of bedreiging

dinsdag 7 mei 2024, 14:11

DEN HAAG (PDC) - Naar aanleiding van zijn afscheidsrede sprak Caelesta Braun met Frits van der Meer over bureaucratie als belangrijke waarborg of bedreiging van onze democratische rechtsorde, over de rol van loyale tegenspraak daarbij, over de complexe balanceeract die ambtenaren zich eigen moeten maken tussen samenleving en politiek en over het belang van een analytische, zoekende maar ook empathische houding bij professionals in de publieke sector.

Kortom, een rijk gesprek over bureaucratie, ambtenaren en vrijheid, oftwel een driesnijdend zwaard.