Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prof.Dr. J. (Jouke) de Vries

foto Prof.Dr. J. (Jouke) de Vries
vergrootglas

Jouke de Vries (1960) was in 1999-2015 directeur van de Campus Den Haag van Universiteit Leiden. Tevens was hij bestuurder van het Montesquieu Instituut. Sinds mei 2015 is hij decaan van de faculteit Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was hoogleraar bestuurskunde in Leiden en is hoogleraar governance and public policy. In 2002 was hij kandidaat-lijsttrekker van de PvdA. Hij schreef een dissertatie over de grondpolitiek en boeken over onder meer het eerste kabinet-Kok en de Fortuyn-revolte.

in de periode 2006-2015: bestuurder Montesquieu Instituut

1.

Voornaam (roepnaam)

Jouke (Jouke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deersum (gem. Rauwerderhem, Frl.), 26 september 1960

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker, Rijksuniversiteit Leiden, vanaf 1984
 • hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Leiden, van 1999 tot 1 mei 2015
 • directeur Campus Den Haag, Universiteit Leiden, van 1999 tot 1 mei 2015
 • hoogleraar Governance and public policy, Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 1 mei 2015
 • decaan van de faculteit Campus Fryslân in Leeuwarden van de Rijksuniversiteit Groningen, van 1 mei 2015 tot september 2018
 • voorzitter van het College van Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 1 oktober 2018

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Vereniging voor democratisch bestuur en vertegenwoordiging "Thorbecke" ('Thorbeckevereniging)

vorige
 • lid en vicevoorzitter Nationale Conventie (over Staatsbestel), van december 2005 tot november 2006
 • lid bestuur Montesquieu Instituut, van december 2006 tot 1 mei 2015
 • lid VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet, van januari 2007 tot juni 2007
 • informateur collegvorming in Leeuwarden, november 2013

6.

Opleiding

academische studie
 • bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam

promotie
 • politieke en sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, 27 april 1989

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in november 2002 kandidaat-lijsttrekker van de PvdA

8.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Grondpolitiek en kabinetscrises" (dissertatie, 1989)
 • "De salto mortale van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: beleid, organisatie en management op een breukvlak" (1994) (met H. Beke en G. Neelen)
 • "Politiek-bestuurlijk management: een blik achter de gouden muur" (1998)
 • "Lege staat of lege bestuurskunde? : naar een herwaardering van de politiek en de politicologie" (2001)/
 • "Paars en de managementstaat. Het eerste kabinet-Kok (1994-1998)" (2002)
 • "Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek: Paars II en de revolte van Fortuyn" (2005)
 • diverse publicaties in tijdschriften e.d.

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 kinderen