Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Dr. W.P. (Wouter) Beekers

foto Dr. W.P. (Wouter) Beekers
vergrootglas

Wouter Beekers (1979) is directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. Beekers, van huis uit historicus, schrijft over een breed scala aan onderwerpen waaronder de verzorgingsstaat en de participatiesamenleving, migratie en multiculturalisme en geloof en politiek.

spreker MI-activiteit

1.

Voornaam (roepnaam)

(Wouter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 1979

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • lid CDA (uit de partij gestapt omdat het CDA naar zijn mening te weinig aandacht had voor het christelijke in haar politiek en keuzes)
 • lid ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • onderzoeker en adjunct-directeur Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Vrije Universiteit, van 2004 tot 2012
 • directeur "Groen van Prinstererstichting", wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, februari 2013

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid raad van toezicht Stichting de Honderd Guldenreis, vanaf 2013
 • lid raad van toezicht Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, vanaf 2017

vorige
 • vrijwilliger Balkan Sunflowers, Macedonië en Kosovo, van 1999 tot 2000
 • vrijwilliger Bezoek voor u, Leger des Heils Rotterdam, van 2000 tot 2006
 • welzijnswerk Rotterdam-Noord, Humanitas en Stichting Present, van 2006 tot 2010

6.

Opleiding

academische studie
 • politieke geschiedenis, Vrije Universiteit, van 2000 tot 2005

promotie
 • promotieonderzoek, Vrije Universiteit, van 2007 tot 2012 (Onderzoek m.b.t. woningcorporaties)

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stelde in 2010 - als CDA lid - een manifest op tegen de gedoogconstructie met de PVV
 • Schreef mee aan de nieuwe ‘grondslag’ en ‘beginselverklaring’ van de ChristenUnie

uit de privésfeer
Ouders beiden actief in de SP

8.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Mao in de polder. Een historisch-sociologische benadering van het Nederlandse maoïsme" (scriptie, 2005)
 • "Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland" (proefschrift, 2012)
 • "Coöperatiemaatschappij. Solidariteit organiseren in de eenentwintigste eeuw" (co-auteur studie Wetenschappelijk Bureau CU, 2014)
 

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 3 oktober 2018.