Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

'Aanpak van Rutte II is verrassend succesvol'

Dr. Bert van den Braak is als parlementair historicus verbonden aan het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. 

De aanpak van het kabinet-Rutte II blijkt in de praktijk verrassend succesvol. De minderheid in de Eerste Kamer heeft het kabinet er in de afgelopen twee jaar niet van weerhouden om enkele structurele hervormingen door te voeren, zoals de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. ‘Het vergt alleen meer tussentijds overleg’, aldus Bert van den Braak, onderzoeker bij het Parlementair Documentatiecentrum in Den Haag. Wel blijft het risico altijd aanwezig dat een (oppositie-) partij toch afhaakt. Zo werd de ‘door de VVD gewenst strafbaarstelling van illegaliteit afgeblazen vanwege blijvende ernstige bezwaren bij de PvdA’. Er gold ‘de (bijna) vaststaande wetmatigheid dat fracties in beide Kamers als regel eenzelfde stemgedrag vertonen’, zo stelt Van den Braak vast. De noodzaak om akkoorden te sluiten met de constructieve oppositie leidde wel vaak tot aanpassingen van het regeerakkoord en concessies. Het is echter de vraag of een kabinet dat in beide Kamers een meerderheid heeft, werkelijk effectiever zou zijn. 

In zijn bijdrage geeft Van den Braak een overzicht van in hoeverre kabinet-Rutte II geslaagd is in haar missie om de ambitieuze hervormingsagenda op het gebied van de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de zorg, de pensioenen en het onderwijs door te voeren. Daarnaast plaatst Van den Braak het huidige kabinet in een historisch perspectief door een vergelijking te maken met eerdere kabinetten, waaronder kabinet-Den Uyl, Lubbers I en II, Kok I en II en Balkenende II en III. 

Van den Braaks conclusies zijn onder meer gebaseerd op een door de auteur gemaakt overzicht  van al dan niet doorgevoerde beleidsvoornemens en/of wetgeving op basis van de tekst van het regeerakkoord.  


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 27 oktober 2014.