Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Bundel 04: 'Halverwege?'

'Halverwege?'

Wikkend en wegend maakt het Montesquieu Instituut een tussenbalans van het tweede kabinet onder leiding van premier Mark Rutte op. Dat gebeurt onder meer in een bundel onder eindredactie van Gerrit Voerman.

De tussenbalans cirkelt om vragen als: Hoe bijzonder was het kabinet? Hoe heeft zich de eerste twee jaar staande gehouden? En hoe zal het verder gaan? Auteurs zijn Joop van den Berg, Peter Bootsma, Bert van den Braak, Aalt Willem Heringa, Tom Louwerse, Simon Otjes en Gerrit Voerman.

Publicatie

De bundel 'Halverwege?' Tussenbalans kabinet Rutte II is het vierde deel in de Montesquieu-reeks en is digitaal verkrijgbaar:

Valorisatie

Op woensdag 5 november werd tijdens het debat 'Rutte II: stabiel of instabiel' een politieke balans opgemaakt.

Tijdens een symposium werd er teruggekeken op Rutte II vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven. Zo werd de balans opgemaakt vanuit een politicologische, staatsrechtelijke en historische hoek waarbij vergelijkingen werden gemaakt met eerdere kabinetten.