Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Zeventig jaar Partij van de Arbeid

Op dinsdag 9 februari aanstaande is het precies zeventig jaar geleden dat de Partij van de Arbeid werd opgericht. Dan verschijnt ook bij Uitgeverij Boom het boek Zeventig jaar Partij van de Arbeid, dat onder redactie van Frans Becker en Gerrit Voerman tot stand kwam.

Sinds haar oprichting in 1946 is de Partij van de Arbeid een van de gezichtsbepalende partijen in de Nederlandse politiek. Zal dit zo blijven? In dit boek belichten twaalf auteurs de belangrijkste aspecten van de PvdA: een partij met een indrukwekkend verleden en een onzekere toekomst.

De PvdA is sinds de Tweede Wereldoorlog het sociaaldemocratisch gezicht van de Nederlandse politiek, en lange tijd veruit de grootste progressieve partij. Zij speelde een belangrijke rol bij de vormgeving van de verzorgingsstaat, ging voorop in de hervormingspolitiek van de jaren zeventig en was een van de spelbepalers van de paarse politiek in de jaren negentig van de vorige eeuw. Maar met het schuiven van de politieke krachtsverhoudingen in Nederland staat de positie van de PvdA als volkspartij en haar dominantie op ‘links’ op de tocht.

De vele factoren die met deze ontwikkelingen te maken hebben, worden door een keur van politieke deskundigen geanalyseerd en aan een diepgaande beschouwing onderworpen. De  veranderende positie en opvattingen van de partijleden, de (on)voorspelbaarheid van het electoraat, de wederwaardigheden van het wethouderssocialisme, ‘Europa’, de ontwikkeling van de zusterpartijen: dit boek verkent deze en andere zaken die onlosmakelijk zijn verbonden met de PvdA, haar huidige positie en haar toekomst.

 

Frans Becker en Gerrit Voerman (redactie), Zeventig jaar Partij van de Arbeid, Uitgeverij Boom, Amsterdam isbn 9789461055156). Met bijdragen van Joop van den Berg, Ruud Koole, Josje den Ridder en Joop van Holsteyn, Philip van Praag, Simon Otjes, Ron de Jong en Henk van der Kolk, Pieter Nieuwenhuijsen en Steven B. Wolinetz. Prijs € 24,90.