Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Boekpresentatie "Zeventig jaar Partij van de Arbeid"

Op dinsdag 9 februari was het precies zeventig jaar geleden dat de Partij van de Arbeid werd opgericht. Ter gelegenheid daarvan verscheen bij Uitgeverij Boom het boek 'Zeventig jaar Partij van de Arbeid', dat onder redactie van Frans Becker en Gerrit Voerman tot stand kwam. Twaalf auteurs lieten hun licht schijnen over de geschiedenis van de PvdA, analyseerden de huidige positie van deze partij en gingen tevens in op de toekomst van de Nederlandse sociaaldemocratie.

Het boek werd op 9 februari 2016 gepresenteerd in academisch-cultureel centrum SPUI25 te Amsterdam, in samenwerking met het Montesquieu Instituut in Den Haag.

Inhoud

1.

Programma

  • Discussie naar aanleiding van zeventig jaar Partij van de Arbeid over de huidige positie en toekomstperspectieven van de PvdA met:

    Wout Cornelissen (als politiek filosoof verbonden aan de Universiteit Utrecht en auteur van een studie over het politieke denken van Karl Popper, Leo Strauss en Hannah Arendt)

    Josje den Ridder (medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau, medeauteur van de bundel en auteur van een studie over politieke partijen en de representativiteit, verdeeldheid en eensgezindheid van partijleden)

    Henk te Velde (hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en auteur van het inmiddels klassieke Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl).

2.

Het boek

Frans Becker en Gerrit Voerman (redactie), Zeventig jaar Partij van de Arbeid, Uitgeverij Boom, Amsterdam. Met bijdragen van Joop van den Berg, Ruud Koole, Josje den Ridder en Joop van Holsteyn, Philip van Praag, Simon Otjes, Ron de Jong en Henk van der Kolk, Pieter Nieuwenhuijsen en Steven B. Wolinetz.