Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Huis voor klokkenluiders komt er eindelijk

woensdag 2 maart 2016, 9:38

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft gisteren na een langdurige parlementaire behandeling het initiatiefwetsvoorstel over het Huis voor klokkenluiders aanvaard. Eerste initiatiefnemer was SP'er Ronald van Raak, maar het voorstel werd medeverdedigd door Kamerleden van PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD en het lid Klein. Het idee voor de klokkenluiderswet ontstond na de bouwfraudeaffaire in 2001.

De nieuwe wet roept een Huis voor klokkenluiders in het leven. Dat wordt een zelfstandig bestuursorgaan, waar ambtenaren en werknemers terecht kunnen met meldingen over misstanden in de eigen organisatie. Het Huis kan daarna onder meer onderzoek verrichten en bemiddelen, en klokkenluiders adviseren en begeleiden.

De Eerste Kamer nam het voorstel met algemene stemmen aan. In de Tweede Kamer waren eerder, in december 2013, VVD, CDA en SGP nog tegen. De Eerste Kamer drong in 2014 aan op een novelle, waardoor het Huis voor klokkenluiders niet, zoals oorspronkelijk was voorgesteld een onderdeel van de organisatie van de Nationale ombudsman wordt. Ook die novelle is aanvaard.

Bron: www.eerstekamer.nl