Kwalitatief goede media onontbeerlijk voor goede werking democratie

donderdag 1 september 2011, 13:04

DEN HAAG (PDC) - Er zijn redenen om bezorgd te zijn over de rol van de media, met name waar het gaat om politieke informatievoorziening. Dat is niet omdat journalisten en politici 'te dicht' op elkaar zitten of te nauwe banden hebben, maar dat is wel omdat de media zich te vaak - deels noodgedwongen - laten leiden door commerciële belangen.

Tot die conclusie kwamen Max van Weezel, Philip van Praag en Thom Meens gisteren tijdens een Masterclass waarin onder leiding van RTL-journalist Jos Heymans werd gedebatteerd over de relatie tussen politiek en journalistiek.

Van Weezel noemde zowel gratis dagbladen, commerciële omroepen als internetfora verschijnselen die degelijk journalistiek werk bemoeilijken. Om daarmee de concurrentie aan te kunnen, kiezen redacties vaak liever voor snelle berichtgeving dan voor (duur) gedegen journalistiek onderzoek.

Als probleem wordt ook gezien het afhaken van grote groepen bij iedere vorm van reguliere nieuwsvoorziening. Dat kan op den duur zelfs een bedreiging van goede werking van de democratie betekenen. 'De politiek' moet nadenken over de aanpak van dat probleem.

Over de vraag of er nu juist te veel of te weinig journalisten zijn in Den Haag waren de meningen verdeeld. Wel leken de forumleden in te stemmen met betere mogelijkheden voor het vragen van correctie van onjuiste berichtgeving. Over de vraag of dat via zelfregulering moet of via regelgeving bestonden wel verschillende opvattingen.

Een positieve ontwikkeling zou zijn als politici beter zichtbaar (laten) maken voor welke dilemma's zij vaak staan bij het nemen van besluiten. Gevreesd werd echter dat de wens om als krachtig bestuurder over te komen, het zal winnen van dergelijke nuances.

De Masterclass werd georganiseerd door Perscentrum Nieuwspoort in het kader van de Zomerconferentie van het Montesquieu Instituut.