Drie procents-norm is heilig in Brussel

‘In Brussel moet Nederland heus niet gaan proberen aan de drie-procentsnorm te tornen’. Jan Werts, de  MI-correspondent in Brussel, spreekt duidelijke taal: ‘We moeten echt niet denken dat een AAA-land als Nederland in Brussel aan kan komen om een uitzonderingspositie in te nemen'. Anders gezegd het 'pappen en nathouden' wat PvdA en SP willen ligt volgens Werts buiten de realiteit van Brussel.

‘Maar’, zo vervolgt onze correspondent die de gebeurtenissen in Brussel op de voet volgt, ‘realiseer je wel dat Brussel verder kijkt dan zijn neus lang is. Het gaat er niet zo zeer om of precies de drie-procentsnorm wordt gehaald, Brussel kijkt naar het totaal van de hervormingen zoals de pensioenopbouw en het toekomstige ontslagrecht in Nederland. De Commissie zal nagaan of op de lange termijn via hervormingen in Nederland economische groei te verwachten is met het pakket maatregelen dat de vijf partijen nu voorstellen. Scoort het akkoord in dat opzicht goed en wordt het tekort 3,1 procent, dan zal Brussel daar heus geen probleem van maken.’

Werts waarschuwt ook: ‘weliswaar is het Nederlandse vijf-partijen akkoord vriendelijk ontvangen, maar een echte reactie is pas te verwachten als de Comissie het definitieve akkoord grondig heeft bekeken en doorberekend. Overschat de zaak ook niet.’ Hij relativeert: ‘We moeten niet denken dat heel Brussel bezig is met de Nederlandse drie-procentsnorm en het vijfpartijen-akkoord. Er zijn wel belangrijker zaken, zoals Griekenland en Spanje. Hoe moeten de crises daar opgelost worden?’

Op de vraag of naar zijn oordeel Brussel in dat opzicht wel krachtdadig optreedt is Jan Werts helder: ‘vaak hoor je na iedere top ‘too little, too late. Maar dat is niet terecht. Om probleemlanden als Griekenland en Spanje bij de les te houden moet je kleine stapjes maken’. Als voorbeeld noemt hij een mogelijke uitgifte van Eurobonds. ‘Stel dat Europa via eurobonds geld op de kapitaalmarkt gaat ophalen om bijvoorbeeld de Griekse schulden te financieren. Dan kan Griekenland lekker achterover gaan leunen: hun probleem wordt door Europa opgelost. Een slecht voorbeeld voor andere landen!'

Op de zes uur durende diner-top van afgelopen woensdag werd wel duidelijk dat de tegenstellingen over Eurobonds steeds groter worden, zeker nu in Frankrijk de socialist Hollande de conservatief-liberaal Sarkozy als president heeft opgevolgd. Merkel, en met haar Sarkozy, voelt niet zo veel voor Eurobonds. Hollande daarentegen ziet die Eurobonds wel zitten als oplossing op de langere termijn voor de eurocrisis. Maar met de invoering van Eurobonds zullen landen als Duitsland en Nederland een hogere rente moeten gaan betalen om geld te lenen. ‘Nee, de kloof tussen Noord en Zuid wordt er niet kleiner op’ verzucht Werts tenslotte.

Deze bijdrage verscheen in 'De Hofvijver' nr. 16 d.d. 29 mei 2012.