Schnabel: kloof tussen beeld en werkelijkheid moeilijk te verkleinen

woensdag 29 augustus 2012, 10:59

DEN HAAG (PDC) - In Nederland hebben we last van ‘Madurodam-problemen’. Zo krijgt een heuvel in Nederland al snel de naam ‘Klein Zwitserland’ en krijgt een netto immigratie van enkele duizenden mensen het etiket ‘massa-immigratie’ opgeplakt. Dat stelde SCP-directeur Paul Schnabel in zijn lezing tijdens de opening van de derde Zomerconferentie van het Montesquieu Instituut. “Wat we in Nederland missen is een goede uitwisseling van op feiten gebaseerde argumenten en een herwaardering van onze instituties.”

Paul Schnabel werd ingeleid door Ed d’Hondt, bestuursvoorzitter van het Montesquieu Instituut. Volgens D’Hondt is het niet verwonderlijk dat zwart-witbeelden het in deze tijd goed doen. Wie zit er in deze ingewikkelde tijd immers te wachten op complexe verhalen? Dit heeft wel tot gevolg dat de kloof tussen beeld en werkelijkheid alleen maar groter wordt. Deze Zomerconferentie zal ingaan op de vraag hoe die kloof te dichten. Deugdelijke informatievoorziening is immers van wezenlijk belang voor het functioneren van een democratie.

Volgens Schnabel leggen veel discussies in Nederland een gebrek aan kennis bij de deelnemers bloot. Ook bespeurt hij een bereidheid om het niet zo nauw te nemen met de feiten. Zo is een in Nederland veelgehoord cliché dat de integratie van nieuwkomers in Amerika heel succesvol zou verlopen en dat alle nieuwkomers Engels zouden spreken. Wat hierbij echter vergeten wordt is dat een groot aantal immigranten enkel Spaans spreekt. Ook blijkt uit peilingen dat veel Nederlanders drie keer zoveel op kunst en cultuur willen bezuinigen dan dat het huidige budget groot is.

Hoe de kloof tussen beeld en werkelijkheid te verkleinen? Herverzuiling, om daarmee de belevingswereld van mensen weer overzichtelijk te maken? Invoering van een districtenstelsel, zodat ook ‘de provincie’ zich weer vertegenwoordigd voelt? Het zal allemaal weinig helpen.