VMBO’ers kiezen favoriete Kamerlid!

vrijdag 7 september 2012, 11:22

DEN HAAG (PDC) - Donderdagochtend 6 september was het zover. De VMBO eindexamen-leerlingen van het Maris College mochten in debat met vier Kamerleden. Een aantal leerlingen was wat zenuwachtig van te voren. Maar zij niet alleen. Ook de politici gaven aan het toch wel spannend te vinden om in debat te gaan met de ‘kiezers van de toekomst’.En dat was niet geheel onterecht, want de leerlingen hadden zich in de lessen voorafgaand aan het debat grondig voorbereid.

Allereerst stelden de vier Kamerleden zichzelf en hun standpunten kort voor. Klaas Dijkhoff (VVD) trapte af met te vertellen dat hij door een docent maatschappijleer geïnspireerd werd om zich in de politiek te gaan verdiepen. Sinsdien is hij, naar eigen zeggen, een echte liberaal: “Ik vind dat de overheid er wel moet zijn als je ‘m nodig hebt, maar verder zo min mogelijk in de weg moet lopen”. Farshad Bashir (SP) vertelde dat hij ongeveer dezelfde leeftijd had als de leerlingen toen hij zich met politiek ging bezig houden. Hij heeft zijn hart verloren aan de SP vanwege de manier waarop ze over de samenleving denken: “Op het moment dat het even minder met je gaat door tegenslagen, bijvoorbeeld je wordt ziek, dan moet de overheid er voor je zijn om je op te vangen”. Louis Bontes (PVV) benadrukte dat hij eerst onder andere met zijn handen heeft gewerkt voordat hij, geïnspireerd door Pim Fortuyn, de politiek inging. De belangrijkste gedachte die hij momenteel aanhangt is dat Nederland een onafhankelijk land moet blijven: “ We moeten geen provincie van Europa worden, maar baas in eigen land blijven”. Tanja Jadnanansing (PvdA) noemde tot slot jeugd en (lager) onderwijs als inspiratiebron. Haar partij, zo legde ze uit, is positief over de weg die met Europa ingeslagen wordt: “ Europa levert ons ook heel veel op”.

Na het voorstelrondje barstte het debat los. Vragen over hoeveel geld er naar Griekenland moet, wat de bezuinigingen betekenen voor de burger, de aanpak van de hypotheekschuld maar ook in welke mate rechters onafhankelijk moeten blijven van de politiek en hoe de jeugdwerkloosheid aangepakt gaat worden. Hoe meer antwoorden er kwamen, hoe meer vragen er ook opkwamen bij de leerlingen. De PvdA wil toch niet mensen dwingen voor een technische studie te kiezen? En betekent het versoepelen van het ontslagrecht, wat de VVD voorstaat, dat je baas je kan ontslaan als hij je niet aardig vindt? En waarom moeten we hier meer geld voor de zorg betalen terwijl het in Griekenland gratis is?

De politici werden stevig aan de tand gevoeld. Op die manier moesten de leerlingen voor zichzelf helder krijgen wie van de vier politici ze het meest vertrouwden en met wie ze het qua standpunten het meest eens waren. Want een politicus kan heel aardig lijken, als die iets heel anders vindt dan wordt het toch lastig.

Aan het eind van het debat mochten de leerlingen in hun groepjes een top 4 van de politici samenstellen. Toen kwam het er op aan om de tegengestelde meningen binnen de groepjes tot  één stem te smeden. Moderator Roos Wouters stimuleerde de leerlingen om met argumenten hun mede-groepsleden te overtuigen en compromissen te sluiten. Na het tellen van de stemmen bleek Tanja Jadnanasing door de leerlingen verkozen tot meest  favoriete Kamerlid.