Wie zijn sinds 30 april 2013 lid van het Koninklijk Huis

Wie lid is van het Koninklijk Huis is bij de wet bepaald. Voor de leden van het Koninklijke Huis geldt een afgeleide ministeriële verantwoordelijkheid. Leden van het Koninklijke Huis komen in aanmerking voor troonopvolging of hebben op de troon gezeten. De Koninklijke Familie is een stuk groter. Want ook de leden van de familie die niet in aanmerking komen voor de toonopvolging zijn daar lid van.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Leden van het Koninklijk Huis

Sinds de wet van 30 mei 2002 is de kring van leden van het Koninklijk Huis verder beperkt. Naast de koning en diens echtgenote, alsmede de afgetreden koning(in), zijn alleen opvolgers tot de tweede graad van bloedverwantschap daarvan lid (voor zover zij een huwelijk zijn aangegaan waarvoor toestemming van de Staten-Generaal is gevraagd).

Dat betekent dat sinds 30 april 2013 lid van het Koninklijk Huis zijn:

 • koning Willem-Alexander
 • koningin Máxima
 • de Prinses van Oranje, prinses Catharina-Amalia
 • prinses Alexia
 • prinses Ariane
 • prinses Beatrix
 • prins Constantijn
 • prinses Laurentien
 • Prinses Margriet
 • prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

Leden van het Koninklijk Huis kunnen hun lidmaatschap verliezen

 • als zij het Nederlanderschap verliezen
 • als hen ontslag wordt verleend van het lidmaatschap bij Koninklijk Besluit
 • als zij zonder toestemming van de Staten-Generaal in het huwelijk treden
 • als de bloedverwantschap te ver van de troon verwijderd is.

2.

Leden van het Koninklijk Familie

Naast de leden van het Koninklijk Huis zijn sinds 30 april 2013 lid van de Koninklijke familie

 • de kinderen van prins Constantijn en prinses Laurentien: op 30 april 2013 verloren zij het lidmaatschap
 • prins Friso, prinses Mabel en hun kinderen: zij trouwden zonder toestemming van de Staten-Generaal
 • Prinses Margriet, prof. mr. Pieter van Vollenhoven en hun (klein)kinderen: op 30 april 2013 verloren het lidmaatschap
 • Prinses Irene en haar (klein-)kinderen: zij trouwde zonder toestemming van de Staten-Generaal
 • Prinse Christina en haar (klein-)kinderen: zij trouwde zonder toestemming van de Staten-Generaal.

3.

Lijn van troonopvolging

Sinds 30 april is de lijn van troonopvolging alsvolgt:

 • de Prinses van Oranje, prinses Catharina-Amalia
 • prinses Alexia
 • prinses Ariane
 • prins Constantijn
 • gravin Eloise
 • graaf Claus-Casimir
 • gravin Leonore
 • prinses Margriet.