Onderzoeker: Van begroting gaat 99.9 procent door

De Tweede Kamer wijzigt heel minuscuul in de rijksbegroting die jaarlijks op Prinsjesdag wordt ingediend. Aan de hand van een onderzoek over de jaren 2006 tot 2012 komt Pieter Welp, als onderzoeker van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer, tot de conclusie dat zowel de kans op als de omvang van wijzigingen op begrotingen ‘niet groot’ is. Gemiddeld wordt niet meer dan één derde van het aantal ingediende amendementen bij parlementaire begrotingsbehandelingen aangenomen, rekende Welp voor tijdens een workshop op Prinsjesdag, georganiseerd door het Montesquieu Instituut, het Parlementair Documentatiecentrum en het communicatiebureau Schinkelshoek & Verhoog. Het betreft in totaal bijna nooit meer dan 0,1 procent van de begroting:  € 260 miljoen.

Het recht van amendement is bij begrotingen aan allerlei formele en feitelijke beperkingen onderhevig, legde Welp uit. ‘Alleen het komende begrotingsjaar is amendeerbaar en dan alleen de artikelen in de begrotingsstaat, niet de subartikelen die in de memorie van toelichting staan. Ook zijn alleen de bedragen  amendeerbaar, niet de doelstellingen of de prestaties’, aldus Welp. ‘En dan is er nog de ongeschreven regel dat een verhoging per amendement moet worden gedekt door een verlaging (ook per amendement) elders.’

Bekijk de presentatie van Pieter Welp tijdens de workshops.