De gele kaart. Een nieuw politiek wapen?

Met de gele kaart kunnen parlementen van de EU-landen de Europese Commissie dwingen een voorstel te heroverwegen. Parlementen kunnen dit doen als zij vinden dat het nieuwe voorstel in strijd is met het principe van subsidiariteit. Parlementen kunnen 'klagen' als, naar hun oordeel, een wetsvoorstel niet op Europees maar op nationaal niveau geregeld moet worden. In deze editie van De Hofvijver twee artikelen over de gele kaart.

We zijn er niet bij... en dat is prima? Viva de gele kaart!

De procedure voor gele kaarten is niet eenvoudig, weet Julie d'Hondt uit de praktijk. D'Hondt adviseert enkele Tweede Kamercommissies als het op EU-beleid aankomt. Vanuit de praktijk legt zij bloot hoe de gele kaart werkt.

Gele kaart: overtreding of schwalbe?

De herziening van de detacheringsrichtlijn kon op veel verzet rekenen, vooral in Oost-Europese landen. Voldoende landen trokken een gele kaart tegen het voorstel van eurocommissaris Thyssen. Is deze gele kaart wel terecht? Martijn Scholten analyseert de aangevraagde subsidiariteitstoets tegen de detacheringsrichtlijn.