Ton Manders

foto Ton Manders

Ton Manders is hoofd van de afdeling klimaat en regionaal econoom van het Centraal Planbureau. Eerder werkte hij bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit en natuurkunde in Eindhoven.