Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Homepage Montesquieu

Prinsjesdag 2021: Achtergronden

De Koning las in de Haagse Grote Kerk de troonrede voor. Het demissionaire kabinet presenteerde de begroting voor 2022. Een overzicht bijzonderheden en achtergronden bij deze Prinsjesdag.

 

Terugkijken - Actualiteiten­debat: Corona en de EU

Een terugblik op de Europese aanpak van de coronacrisis. Welke lessen kunnen wij trekken uit de afgelopen periode? Op woensdag 15 september gingen Attje Kuiken, Jan Paternotte, Wouter van Loon en Anne Pieter van der Mei onder leiding van Stéphane Alonso over deze vraag in debat.

Kijk het debat van 15 september nu terug.

 

Welk type kabinet krijgen we?

Na maanden van onderhandelen aan de formatietafel is er nog steeds geen kabinet gevormd. Of dat op korte termijn in het verschiet ligt, is ook maar zeer de vraag. Wat voor opties liggen er op nog tafel, en hoe zitten die varianten ongeveer in elkaar? Een overzicht.

 

De Conferentie over de Toekomst van Europa

Welke bevoegdheden moet de EU hebben? Wie neemt de besluiten in de Europese Unie? En waar liggen de grenzen van de Europese Unie? Deze vraagstukken staan centraal tijdens de Conferentie over de Toekomst van Europa.

 

Hofvijver augustus 2021: ‘Trossen overrijpe bananen’

Nederland is geen bananenmonarchie, maar er hangen wel trossen overrijpe bananen. Er zit hier en daar ook rot in. Zo ongeveer valt de tussenbalans van de staat van de democratische rechtsstaat uit, zoals het Montesquieu Instituut die heeft opgemaakt in deze zomerspecial.

 

di 16 nov
Logo CPG

Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021

Op 16 november wordt het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021 gepresenteerd. Dit jaarboek belicht de interactie tussen politiek en wetenschap vanuit diverse historische invalshoeken.