Bert Middel

foto Bert Middel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Bert Middel

Groningse sociaaldemocraat uit een 'rood nest' die in de Tweede Kamer uiteenlopende onderwerpen op een gedreven en betrokken wijze behandelde. Zette zich onder meer in voor oorlogsgetroffenen, mensen in de bijstand en asielzoekers, en was verder woordvoerder sport, medezeggenschap en minderheden. Na twaalfenhalf jaar stapte hij over naar de Eerste Kamer, waar hij woordvoerder buitenlandse zaken en defensie werd. Voor hij in de Haagse politiek kwam actief in de PvdA-afdeling Groningen en raadslid in Assen. Hij was directeur van een instituut voor scholing, vorming en training in Havelte en Oosterhesselen. Schreef na zijn vertrek uit de Tweede Kamer een openhartig boek over de PvdA-fractie. Was burgemeester van Smallingerland en daarna dijkgraaf.

 

Bert Middel is toezichthouder en publicist. Tot 2022 was hij dijkgraaf van het Waterschap Noorderzijlvest, dat is gevestigd in Groningen. Daarvoor was hij burgemeester van Drachten|Smallingerland, lector aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en lid van de Tweede en Eerste Kamer namens de Partij van de Arbeid.