Missie en Doelstelling

Groepsfoto

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair instituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Wij werken samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streven ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

Het instituut is een samenwerkingsverband van:

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Doelstelling

Wij opereren als een denktank op het terrein van het functioneren van het parlementaire systeem in de EU en bieden daartoe een fysieke én digitale ontmoetingsplaats voor wetenschappers. Met het ontwikkelen van een uitgebreid kennisuitwisselingsnetwerk streven wij ernaar onderzoek te ondersteunen en de daarbij verworven kennis voor de maatschappij van praktische betekenis te doen zijn.

Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan de verbetering van de parlementaire democratie op nationaal en Europees niveau. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa. Om onze doelstelling te verwezenlijken richten wij ons op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en valorisatie.

2.

Onderzoek

De focus van het onderzoek is het stimuleren van vergelijkende studie naar de ontwikkeling en het functioneren van de parlementaire systemen in het proces van Europese eenwording. Het gaat hierbij zowel om structuren, spelregels en processen als om de aandacht voor inhoudelijke beleidsproblemen en actuele onderwerpen. Proces en inhoud zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden, aangezien beiden de legitimiteit en het (re-)actievermogen van onze democratische instituties bepalen.

Wij hebben expertise in huis op het gebied van rechten, parlementaire geschiedenis en vergelijkende politicologie. Zo kunnen wij functioneren als katalysator voor nieuwe initiatieven en stelselmatig andere universiteiten en onderzoekers in binnen- en buitenland betrekken bij het realiseren van onze doelstellingen.

3.

Valorisatie

Wij streven ernaar opgedane kennis tijdig onder handbereik van de maatschappij te brengen, te valoriseren, onder andere door middel van het organiseren van verschillende evenementen. Aansprekende valorisatie activiteiten, vaak in samenwerking met andere organisaties, vinden plaats gedurende het hele jaar. Daarnaast wordt er maandelijks 'De Hofvijver' verstuurd, een nieuwsbrief waarbij wordt ingegaan op de actualiteit en politieke situatie in Nederland en Europa.