Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prof.Dr. C.C. (Carla) van Baalen

foto Prof.Dr. C.C. (Carla) van Baalen
vergrootglas

Directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) in Nijmegen. Deed onderzoek naar en promoveerde op een studie over onderduikers in de Noordoostpolder en was onder meer onderzoeker en universitair docent. Kreeg in 1998 de leiding van het CPG, dat zich onder meer bezighoudt met de geschiedschrijving van de naoorlogse kabinetten. Maakte in 2005-2006 deel uit van de Nationale Conventie die adviseerde over staatkundige vernieuwing. Is sinds december 2001 hoogleraar parlementaire geschiedenis. Mevrouw Van Baalen was verder lid van de Staatscommissie parlementair stelsel.

in de periode 2006-heden: lid Staatscommissie parlementair stelsel, bestuurder Montesquieu Instituut

1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelia Carolina (Carla)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenzande, 31 december 1958

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • kandidaat-assistent bij de vakgroep vaderlandse geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, van 1982 tot 1984 (12 uur per week)
 • onderzoeksassistent bij de "Groupe de Recherche Archéologique sous-marine post-mediévale" te Brussel, van februari 1984 tot juni 1984
 • wetenschappelijk medewerker "Stichting Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders" te Amsterdam, van juni 1984 tot maart 1986
 • toegevoegd onderzoeker bij het CPG (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis), Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 december 1986 tot 1 augustus 1990
 • universitair docent Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, van 1 augustus 1990 tot 1 januari 1998
 • directeur CPG (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis), Katholieke Universiteit Nijmegen (vanaf 1 september 2004 Radboud Universiteit Nijmegen), vanaf 1 augustus 1998
 • bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen (vanaf 1 september 2004 Radboud Universiteit Nijmegen), van 1 december 2001 tot 26 februari 2007
 • hoogleraar parlementaire geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen, vanaf 26 februari 2007

4.

Nevenfuncties

huidige
 • penningmeester Stichting Montesquieu, vanaf 1 december 2006
 • voorzitter bestuur EuParl.net, vanaf 2007

vorige
 • voorzitter redactie Historische Publicaties Gelderland, van september 2005 tot november 2011 (adviesorgaan voor Gedeputeerde Staten van Gelderland)
 • lid Nationale Conventie over staatkundige vernieuwing, van december 2005 tot 5 oktober 2006
 • voorzitter onderzoekscommissie mogelijke belastingdeal koninklijk huis, van november 2016 tot december 2017
 • lid Staatscommissie parlementair stelsel, van 27 januari 2017 tot 13 december 2018

5.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • m.a.v.o. "Kreeklaan" te 's-Gravenzande, van 1971 tot 1972
 • atheneum, "Groen van Prinsterer College" te 's-Gravenhage, van 1972 tot 1977

academische studie
 • geschiedenis: algemene en vaderlandse geschiedenis na 1500, Rijksuniversiteit Leiden, van 1977 tot 1984

promotie
 • letteren, Rijksuniversiteit Leiden, 12 november 1986

cursussen
 • leergang leidinggeven te Nijmegen, van januari 1999 tot juni 1999
 • training presentatie in de media, Media Academie te Hilversum, van oktober 2001 tot november 2001

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar vader was tuinder
 • Promoveerde bij prof. I. Schöffer

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
 • lid Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
 • lid Vereniging voor Vrouwengeschiedenis

7.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Paradijs in oorlogstijd? Onderduikers in de Noordoostpolder" (dissertatie, 1986)
 • "Van zeeman tot residentieburger. Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838)" (samen met J.R. Bruijn, 1996)
 • "Een rituele dans in de Tweede Kamer? Klagen over kabinetsformaties 1946-2002" (oratie, 2003)
 • "De kabinetsformatie in vijftig stappen" (samen met Alexander van Kessel, 2012)
 • "In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer" (red. met R. Aerts, H. te Velde, J. Oddens en D. Smit, 2015)
 • redactie van diverse parlementaire jaarboeken
 • diverse bijdragen aan boeken en bundels, artikelen in tijdschriften en dagbladen

8.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Oegstgeest, 26 juni 1987

kinderen
1 zoon

9.

Hofvijver bijdragen