Bundel 02: Koning, Kamers, kabinetsfomatie

Koning, Kamers, Kabinetsformatie

Zal de Tweede Kamer het dirigeerstokje van de Koningin weten over te nemen? Aan de vooravond van de formatie presenteert het Montesquieu Instituut onder redactie van J.Th.J. van den Berg deze handzame bundel met adviezen en artikelen over het formeren van kabinetten in Nederland.

De kern van deze bundel wordt gevormd door een drietal preadviezen die zijn uitgebracht in het kader van de parlementaire conferentie 'staatsrecht en formatie' in 2011. Daarnaast is een bijdrage van Van den Berg te vinden over de ‘tien geboden’ van de kabinetsformatie, een kort overzicht van de belangrijkste tradities en conventies die worden gehanteerd tijdens de vorming van een kabinet in Nederland. Tenslotte maakt Van den Berg in een epiloog enkele kritische kanttekeningen over rol van de Tweede Kamer, die de Kamer zich heeft toebedeeld door een wijziging van het Reglement van Orde.

Deze bundel is gepubliceerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Parlement.com. De redactie van parlement.com hoopt met deze bundel bij te dragen aan de kennis van de politieke spelregels rond kabinetsformaties. Dit proces staat immers volop ter discussie en er dienen zich (waarschijnlijk) grote veranderingen aan.

 

Titel

Bundel 02: Koning, Kamers, kabinetsformatie

Redactie

Joop van den Berg

Auteurs

Joop van den Berg, Carla van Baalen, Paul Bovend'Eert, Peter Bootsma

Datum

September 2012

 
Download PDF

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Joop van den Berg

De kainbetsformatie en de instituties: De Tweede Kamer

Carla van Baalen

De kabinetsformatie en de instituties: De Eerste Kamer

Paul Bovend'Eert

De kabinetsformatie en de instituties: De Koning

Joop van den Berg

De 'Tien Geboden' van de formatie

Joop van den Berg

Epiloog

Joop van den Berg

2.

Digitale versie

Download PDF

3.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels rondom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks .