Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Dr. M. (Mendeltje) van Keulen

foto Dr. M. (Mendeltje) van Keulen
vergrootglas

Mendeltje van Keulen (1975) is sinds 2018 lector The Changing Role of Europe bij de Haagse Hogeschool. Van 2011 tot 2017 was zij griffier Europese Zaken bij de Tweede Kamer. Europees beleid, de relatie tussen Nederland en de EU en het organiseren van belangenbehartiging lopen als rode draad door haar carrière. Eerder werkte zij als adviseur Europa bij enkele overheidsinstellingen en bij Instituut Clingendael. Onderwijl promoveerde Van Keulen op de rol van Nederland in Europese beleidsvorming. Haar Europese en internationale betrokkenheid uit zich ook in haar betrokkenheid bij enkele maatschappelijke organisaties.

in de periode 2011: spreker MI-activiteit

1.

Voornaam (roepnaam)

(Mendeltje)

2.

Hoofdfuncties/beroepen

 • adviseur Europese zaken, Raad Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, van januari 1998 tot juli 1999
 • politiek assistent Europarlementariër, Europees Parlement, van april 2000 tot september 2000
 • senior wetenschappelijk medewerker Europese Studies en trainer, Instituut Clingendael, van 2001 tot november 2009
 • EU adviseur, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van december 2009 tot juli 2011
 • griffier vaste commissie voor Europese Zaken, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van juli 2011 tot 2017
 • docent van het keuzevak ‘Parliaments in the European Union’, Master European Studies, Universiteit Leiden, vanaf 2012
 • lector Changing role of Europe, Haagse Hogeschool, vanaf 2018
 • associé Berenschot, vanaf 1 september 2019
 • coördinerend beleidsonderzoeker, Ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf 2020 (gedetacheerd)

3.

Partijpolitieke functies

vorige
 • lid redactie tijdschrift "Idee", Mr. Hans van Mierlostichting, van 2006 tot 2012

4.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Advies EU-netwerk Hartman Young Professionals for Europe www.HYPE.eu, vanaf 2015
 • lid Stakeholder Group for National Parliaments, European University Institute, Florence, vanaf 2018
 • fellow Montesquieu Instituut, vanaf 2020
 • voorzitter Hogeschoolraad, Haagse Hogeschool, vanaf 2020

vorige
 • vicevoorzitter Europese Beweging Nederland, van 2009 tot 2012

5.

Opleiding

academische studie
 • Europese bestuurskunde, Universiteit Twente, van 1993 tot 1998
 • European politics and administration, College of Europe, van 1999 tot 2000

promotie
 • European public administration, Universiteit Twente, van 2001 tot 2005

opleidingen
 • international & European business, Schoevers College, van 1992 tot 1993
 • international business, Ecole Europeenne de management, gestion, finance (Frankrijk), van 1992 tot 1993

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Oprichter Nekst Generation, EU netwerk in Nederland 2003-2004
 • toekenning van de UT Onderwijsprijs 1997 (voor persoonlijke inzet voor de versterking van het universitaire onderwijs)

7.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Going Europe or going Dutch: how the Dutch government shapes European Union policy" (dissertatie, 2006)
 • "Over verkiezingen, politisering en het Nederlands Europa-beleid" (co-auteur Clingendael paper, 2006)
 • "Analyzing the European Union Policy Process" (samen met E. Versluis en P. Stephenson, 2010)
 • "Justice and Home Affairs" 'at home': Shaping the JHA at national level, in: J. de Zwaan, F. Goudappel and S. Wolff, "Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm" (2012)
 • "Van Europa als gril naar grip op Europa, de Tweede Kamer en Europese besluitvorming", in: J.Q.Th. Rood en A. Schout (red.), Nederland als Europese lidstaat: Eindelijk Normaal?" (2013)
 • "Day to day co-ordination in the Benelux: From Domestic Consensus Politics to Consensual Co-ordination", in: H. Vollaard, P. Bursens and J. Beijers (eds.): "European Integration and Consensus Politics in the Low Countries" (met Bursens, P, K. Hielscher, 2014)
 • "Parlementaire samenwerking in Europa, in: Internationale Spectator, nr. 1, 2015 (online publicatie (2015)
 • "Retourtje Brussel-Den Haag, Nederland in de EU. De Raad en de Europese Raad: cruciale schakels naar de nationale politiek" (met M. Segers), in: A. van der Vleuten (red.): De Bestuurlijke Kaart van de Europese Unie" (2015, 4e druk)
 • "Europese Grenzen in het Nationaal Bestuur", in: Bestuurswetenschappen, jrg. 72 nr. 2, p 72-8
 • "Verkeer(d) verbonden. Nederlands Europabeleid in de praktijk" (2019)
 • "Wat doen ze daar eigenlijk?" Gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs (Met Chris Aalberts, 2019)
 • Die Niederlande, in: Weidenfeld, W en Wessels, W. (eds.), Jahrbuch der Europäischen Integration 2019, (Baden-Baden, 2019)
 

8.

Hofvijver bijdragen