Egbert Myjer

Egbert Myjer (1947) is bijzonder hoogleraar recht aan de Vrije Universiteit. Myjer was van 2004 t/m 2012 rechter bij het Europees Hof van de rechten van de Mens, na in Nederland als rechter én als procureur-generaal bij het openbaar ministerie te hebben gewerkt. Myjer is overtuigd van het belang van het Europees Hof voor de rechten van de Mens, ook voor Nederland. Het idee dat mensenrechten 'soft' zijn wijst Myjer van de hand, daarvoor zijn de zaken die het Hof behandelt te essentieel.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 15 augustus 2013.