A. Klom

Klom was spreker bij events van het Montesquieu Instituut: Werkgelegenheid en Europa en Round Table: Europa na de crisis, vrij verkeer, Euro en identiteit.