Round Table: Europa na de crisis, vrij verkeer, Euro en identiteit

Op vrijdagavond 20 juni 2014 werd door het Montesquieu Instituut en het congres ‘In Search of European Political Union’ een Round Table georganiseerd: vier spraakmakende gasten gingen onder leiding van Mark Bovens met elkaar en het publiek in debat over fundamentele Europese kwesties.

  • Vrij verkeer en de verzorgingsstaat; kan dat samen?
  • Hoe verder met de euro en de eurozone?
  • Wat is Europa? Bestaat dé Europeaan?

Een debat met Caroline de Gruyter (correspondent voor NRC Handelsblad), Arend Jan Boekestijn (Columnist, publicist en commentator), Klaas Verschuure (fractievoorzitter van D66 Gemeente Utrecht) en Andy Klom (Hoofd Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland) onder leiding van Mark Bovens (Hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht, lid WRR)

Wat is de toekomst van de Europese Unie? Dit was de hoofdvraag tijdens de ‘Round Table: Europa na de crisis, vrij verkeer, euro en identiteit’, die afgelopen vrijdag in Paushuize te Utrecht werd gehouden. Een panel bestaande uit politici, wetenschappers en journalisten ging in discussie aan de hand van drie thema’s: het vrij verkeer van mensen, de euro en de Europese identiteit. Tussendoor kwamen er pittige vragen vanuit het publiek.