Beter toezicht op Europees beleid

boekcover The Early Warning System

In de periode van 2009 tot 2012 heeft er binnen het Montesquieu Instituut een driejarig onderzoeksproject naar nieuwe verantwoordingsmechanismen in nationale parlementen gelopen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Philipp Kiiver, Universiteit Maastricht, en werd mede gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van een Veni-subsidie.

In 2012 is het boek "The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity: Constitutional Theory and Empirical Reality" verschenen.

Het onderzoek richt zich op de vraag of nationale parlementen ook methodes van controle kunnen hanteren die men tot nu toe alleen van niet-parlementaire instellingen gewend was, zoals de algemene rekenkamer of de rechterlijke macht. Deze mogelijkheid wordt getoetst aan de hand van een empirische studie over de behandeling van Europese wetsvoorstellen door nationale parlementen.

Kiiver is universitair hoofddocent Europees en vergelijkend constitutioneel recht en onder andere auteur van een monografie over de rol van nationale parlementen in de Europese Unie en co-auteur van een Inleiding vergelijkend staatsrecht.

1.

Valorisatie

In 2011 verscheen in het juninummer van de Hofvijver het artikel ' Gele kaartprocedure: "Tweede Kamer, wees leeuw noch lam, maar wijze uil".