Masterclass 2010 'Brick by Brick'

Van februari t/m juni 2010 organiseerde het Montesquieu Instituut, in samenwerking met de Campus Den Haag, de Masterclass:

"Brick by Brick. Building European Parliamentary Systems before and after 1989"

Bekijk hier een sfeerimpressie van de studiereis naar Berlijn.

Binnen de democratische stelsels die we in West-Europa zo vanzelfsprekend achten, speelt het parlement een centrale rol. Het vertegenwoordigt de bevolking, controleert de regering en staat aan de basis van nieuwe wetgeving. De historische ontwikkeling van deze parlementaire systemen vormt dan ook een belangrijke les voor eenieder die grip wil krijgen op het functioneren van de democratie.

Een opvallend hoofdstuk in de Europese parlementaire geschiedenis wordt vanaf 1989 geschreven. Na de val van de Muur en het verdwijnen van het IJzeren Gordijn stonden de nieuwe staten in Oost- en Centraal Europa voor een democratische inhaalslag. In Duitsland zorgde de hereniging van Oost en West voor een nog grotere uitdaging: twee parlementaire culturen tot één doen versmelten.

Tijdens de Masterclass van het Montesquieu Instituut werd uitgebreid op de bovenstaande thematiek ingegaan. Kijk bij het programma voor een beschrijving van de verschillende onderwerpen.

1.

Deelname

Deelname voor de Masterclass 2010 is niet meer mogelijk

Deelname staat open voor derdejaars Bachelor-studenten, Masterstudenten en HBO-studenten in het laatste (4e) jaar van hun opleiding. Het betreft studenten aan Nederlandse onderwijsinstellingen.

Studenten uit de volgende studies worden toegelaten:

  • Rechten (bij voorkeur Publiekrecht/Staats- en bestuursrecht)
  • Geschiedenis (moderne geschiedenis)
  • Politieke Wetenschappen
  • Bestuurskunde
  • Internationale/Europese Studies

Voertaal tijdens de colleges is Engels.

Stuur om u aan te melden een motivering voor deelname aan de Masterclass, uw curriculum vitae en een overzicht van behaalde vakken met cijfers. Uit de aanmeldingen zal door een commissie van het instituut een groep van 24 deelnemers worden geselecteerd.

Uw aanmelding (inclusief alle gevraagde documenten) kunt u sturen naar:

Montesquieu Instituut

t.a.v. dhr. C.Nagtegaal

Lange Voorhout 86-32

2514 EJ Den Haag

of

info@montesquieu-instituut.nl

t.a.v. dhr. C.Nagtegaal

o.v.v. Masterclass 2010

Deelname aan de Masterclass is kosteloos (exclusief studiereis).

Een meerdaagse studiereis naar het buitenland maakt onderdeel uit van het programma van de Masterclass 2010. Voor deze reis wordt aan de studenten een bijdrage van € 150, - gevraagd (o.a. voor reis- en verblijfskosten). De studiereis vond plaats van 17 tot 21 maart 2010.

Bekijk hier een sfeerimpressie van de studiereis.