Vertrouwen in een multiculturele samenleving

Maandag 30 augustus 2010 om 13.30 uur

Eerste Kamer, Binnenhof 22, Den Haag

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, en Mira Media organiseerden in samenwerking met het Montesquieu Instituut op 30 augustus een discussiebijeenkomst rond het thema "Bouwen aan Vertrouwen". Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van de Montesquieu Zomerconferentie 2010.

Bij het debat gingen autochtone en allochtone politici en jongeren met elkaar in discussie. Politici motiveerden waarom zij gekozen hadden voor participatie in partijen. Jongeren gaven hun mening over het functioneren van de politiek.

In de inleiding en discussie kwamen de volgende punten aan de orde:

  • Hoe hebben de huidige politici hun keuzes gemaakt en hoe zit het met hun vertrouwen in de politiek?
  • Hoe kunnen wij de jongeren mee laten bouwen aan het vertrouwen?
  • Op welke punten moeten we zaken anders aanpakken als we het vertrouwen weer willen herstellen?
  • Wat kunnen we doen om de (negatieve?) beeldvorming te verbeteren?

Download hier de flyer van de bijeenkomst.

13.30 uur – 14.00 uur

Inloop en registratie

14.00 uur – 14.15 uur

Welkomstwoord Montesquieu Instituut, Sadik Harchaoui en dagvoorzitter Mohamed Mahdi

14.15 uur – 14.45 uur

Inleiding Mohamed Mohandis “Bouwen aan vertrouwen” en lancering stellingen met korte film

14.45 uur – 15.45 uur

Discussie met aanwezigen

16.00 uur

Afsluiting

Meer informatie over deze bijeenkomst? Mail naar: info@montesquieu-instituut.nl