Debat politiek en jongeren: 'iedereen is op zoek maar waar kom je elkaar tegen?'

maandag 30 augustus 2010, 16:36

(Multiculturele) jongeren vinden moeilijk hun weg naar de politieke organisaties en omgekeerd lijkt ook de politieke wereld maar moeilijk jongeren te kunnen bereiken. Iedereen is op zoek naar elkaar, maar waar kom je elkaar tegen? Zowel jongeren als de politiek moeten actiever toenadering zoeken, ideeën uitwisselen om zo projecten van de grond te krijgen. Hierbij zijn zichtbare en bereikbare platforms voor kennisuitwisseling van groot belang.  

Dit was één van de conclusies van het debat over vertrouwen in de multiculturele samenleving dat plaats vond op 30 augustus in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Ook de rol van onderwijs kwam uitgebreid aan bod. Volgens sommigen moet burgerschap al op jonge leeftijd meer aandacht krijgen. Politiek wordt pas echt leuk als men de nodige kennis heeft, zo werd gesteld.

Het debat werd afgesloten met een aantal concrete plannen voor samenwerking tussen jongeren en de aanwezige politieke jongerenorganisaties en raadsleden. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar: info@montesquieu-instituut.nl

Forum, Mira Media en het Montesquieu Instituut organiseerden dit debat in het kader van de Montesquieu Zomerconferentie 2010: 'Bouwen aan Vertrouwen'.