Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Zomerconferentie 2010: 'Bouwen aan Vertrouwen'

Zomerconferentie 2010

Van maandag 23 augustus t/m woensdag 1 september organiseerde het Montesquieu Instituut samen met een aantal partners haar Zomerconferentie 'Bouwen aan Vertrouwen' in Den Haag.

De lezingen, workshops, debatten en andere evenementen waren los van elkaar bij te wonen en vonden meestal aan het einde van de middag plaats op diverse locaties rond het Lange Voorhout en het Binnenhof.

1.

Sfeerimpressies van de conferentie

2.

Bouwen aan vertrouwen

Draaien, graaien en elkaar de beste baantjes toespelen. Daar houden politici zich volgens het grote publiek vooral mee bezig. De kloof tussen burgers en politici, die hen toch horen te vertegenwoordigen, lijkt gevuld met wantrouwen en dat is niet de enige plek waar het wantrouwen in onze samenleving hoogtij viert. Banken, notarissen, priesters, waar we ook kijken, het vertrouwen in de samenleving lijkt zoek.

Waar vertrouwen afneemt, zoals nu in ons land, verharden de verhoudingen tussen mensen, gaan zaken stroever en trager en nemen de kosten snel toe. Volgens een belangrijke denktank van de overheid, de Raad voor het Openbaar Bestuur, zou het functioneren van onze democratie zelfs serieus in gevaar zijn.

Hier staat tegenover dat de meerderheid van de Nederlanders zich in eigen kring vaak zeer gelukkig voelt; Nederland staat in vergelijking met andere landen vaak in de top van welvaarts- en geluksindexen en het is maar de vraag of er zoveel landen zijn waar het politiek bestel veel beter functioneert.

Zijn we terecht zorgelijk en wantrouwend over de ontwikkelingen in onze samenleving, of praten we elkaar onnodig de put in? Of is zowel het een als het ander waar? Op welke punten moeten we dan de zaken anders aanpakken als we het vertrouwen weer willen herstellen, en wat kunnen we doen om de (te negatieve?) beeldvorming te verbeteren.

Ligt daar misschien ook een taak voor de media? Zij vervullen immers de oog- en oorfunctie voor de samenleving waarop mensen in belangrijke mate hun (gebrek aan) vertrouwen baseren. In hoeverre biedt hun op zichzelf terecht kritische blik nog voldoende ruimte om te laten zien wat wel goed gaat?

De zomerconferentie van het Montesquieu Instituut richtte dit jaar de schijnwerpers op de rol die de verschillende maatschappelijke spelers in het veld van vertrouwen spelen. In hoeverre werken zij - wellicht ongewild - het afkalven van vertrouwen in de hand? En wat doen ze of zouden ze kunnen doen om deze tendens te keren?

Onder het motto Bouwen aan Vertrouwen daagde het Montesquieu Instituut deze spelers uit om zichzelf en elkaar op deze punten kritisch te bezien en met concrete oplossingen te komen.

3.

Programma

Datum

Activiteit

 

ma 23 aug

16:30

Opening Zomerconferentie en korte beschouwing over de Grondwet als factor van vertrouwen door de Minister van Binnenlandse Zaken; lezing van Jouke de Vries over Bouwen aan vertrouwen.

openbaar: Kloosterkerk

wo 25 aug

Genuanceerd debatteren, workshop georganiseerd door Debatrix

Dit onderdeel is verplaatst naar een later tijdstip

Montesquieu Instituut

vr 27 aug

The Hague: City of Representation, dag voor studenten van de Leiden University College, Den Haag

Eerste en Tweede Kamer, stadhuis, provinciehuis

ma 30 aug

13:30

Vertrouwen in een multiculturele samenleving door Forum

openbaar: Eerste Kamer

ma 30 aug

16:30

Vertrouwen in Europa, evenement georganiseerd door de Europese Beweging (VOL)

openbaar: Stadhuisplein

di 31 aug

16:30

De rol van rekenkamers in het vertrouwensdebat, lezing georganiseerd door de Algemene Rekenkamer

openbaar: academie voor wetgeving

wo 1 sep

16:30

Politiek of kiezer op drift?, plenair debat georganiseerd door het Forum voor Democratische Ontwikkeling

openbaar: Eerste Kamer en borrel Schlemmer

4.

Contact

Vragen over de Montesquieu Zomerconferentie 2010? Mail dan naar: info@montesquieu-instituut.nl