Masterclass 2011 'Europese prioriteiten en nationale invloed'

Poster Masterclass 2011

Ben jij die ambitieuze student(e) die graag meer wil weten over de politieke interactie tussen Brussel en de nationale hoofdsteden?

Zo ja, dan is de MI Masterclass 2011 op jouw lijf geschreven!

Het Montesquieu Instituut organiseert elk jaar een Masterclass voor excellente studenten. Verschillende sprekers geven gedurende vier a vijf maanden hun visie op een Europees politiek onderwerp. Dit jaar wordt gekeken naar de verhouding tussen Europese prioriteiten en nationale invloed. De Masterclass wordt afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking in de Eerste Kamer.

Geïnteresseerd? Lees meer hieronder en meld je zo snel mogelijk aan.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Omschrijving

Dagelijks berichten de media over noodingrepen om de Euro overeind te houden, over Lissabon-doelstellingen en succesverhalen of juist mislukkingen bij het uitvoeren van Europees beleid.

Sceptici en fervente aanhangers van Europese integratie speculeren over de invloed van Europa op onze nationale politiek. Sommigen beweren zelfs dat 80 procent van onze nationale besluiten eigenlijk door 'Brussel' wordt bepaald.

Maar wat weten we nu echt over de manier waarop de Europese agenda tot stand komt? Wat zijn de consequenties hiervan voor de lidstaten?

Een van de perspectieven hierop is institutioneel: het richt zich op de historisch gegroeide structuren en de spelregels in Europa. Recent nog is met het Verdrag van Lissabon het 'grand design' van de Europese instellingen veranderd. Een andere benadering richt zich op studies van afzonderlijke thema's, zoals economie, innovatie, immigratie, veiligheid en terrorisme, het klimaatprobleem en duurzaamheid.

Hoe Europese Agendavorming werkt en wat we ervan kunnen leren

De Montesquieu Instituut Masterclass 2011 biedt een nieuw en vollediger zicht op de logica van de politieke agenda en de rol van nationale overheden, parlementen, de media en andere politieke actoren tijdens dit proces.

Omdat aandacht altijd schaars is, is er bij agendavorming sprake van winnaars en verliezers. Maar agendavorming is ook een altijd doorlopend proces waarbij onverwachte gebeurtenissen plotseling grote veranderingen in de aandacht voor problemen teweeg kunnen brengen. Hoe wordt de nationale agenda beïnvloed door de Europese Unie? Zijn nationale parlementen in staat dit proces zelf te beïnvloeden?

De Masterclass wil je laten zien hoe de agenda's van lidstaten en die in Europa op elkaar inwerken en wat de strategische betekenis hiervan is. Ook wordt er stilgestaan bij de normatieve kant: hoe kunnen nationale parlementen echt invloed uitoefenen op de Europese agenda, en op de manier waarop er in eigen land tegenaan wordt gekeken?

Wanneer je interesse hebt in deze thema’s, willen wij je van harte uitnodigen je aan te melden voor de Montesquieu Instituut Masterclass 2011!

2.

Deelname

Deelname staat open voor derdejaars Bachelor-studenten, Masterstudenten en HBO-studenten in het laatste (4e) jaar van hun opleiding. Het betreft studenten aan Nederlandse onderwijsinstellingen.

Studenten uit de volgende studies worden toegelaten:

 • Rechten (bij voorkeur Publiekrecht/Staats- en bestuursrecht)
 • Geschiedenis (moderne geschiedenis)
 • Politieke Wetenschappen
 • Bestuurskunde
 • Internationale/Europese Studies

De voertaal tijdens de colleges is Engels.

3.

Aanmelding

Aanmelding is helaas niet meer mogelijk

4.

Kosten

Deelname aan de Masterclass is kosteloos. Het is mogelijk, maar nog niet zeker, dat een korte studiereis aan het programma wordt toegevoegd. Hiervoor zal wel een bijdrage worden gevraagd.

5.

Programma

Aanmeldingsperiode:

22 november – 20 januari 2011

Introductiebijeenkomst:

28 januari 2010 op locatie van het Montesquieu Instituut, Lange Voorhout 86-32, Den Haag

Colleges:

Vrijdag: 09.30 uur tot 13.00 uur

Locatie:

Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62, Den Haag

Diploma-uitreiking:

17 juni 2011 in de Eerste Kamer

Voertaal:

Engels

Collegedata

 

Date

Course:

Name

28 januari

Introductory meeting

 

4 februari

Introduction: The Politics of Attention in the EU

Arco Timmermans

11 februari

Parliamentary Coordination and Influence on the EU Agenda

Sjerp van der Vaart

18 februari

The new European Role of National Parliaments

Mendeltje van Keulen

10 maart

The European Council – Studiereis Brussel

Jan Werts

11 maart

The European Commission in high and low politics of agenda setting – Studiereis Brussel

Ludolf van Hasselt

18 maart

Networks and the Regulatory Policy Agenda

Kutsal Yesilkagit

25 maart

Public Affairs and Agenda Management

Erik van Venetië

1 april

Interest representation and effects on the European agenda

Anne Rasmussen

8 april

Securization - The making of national security policy

Beatrice de Graaf

15 april

Understanding the Logic: EU agenda Setting in comparative perspective

Sebastiaan Princen

29 april

Environmental Issues up and down in attention

Gerard Breeman

6 mei

Beyond national models of integration? Agendadynamics and the multi-level governance of migration and integration

Peter Scholten

13 mei

Paper Discussion Meetings

 

20 mei

Paper Discussion Meetings

 

16 juni

Graduation Ceremony

 

6.

Praktische zaken

Gang van zaken tijdens een college

 • Per college zijn twee deelnemers verantwoordelijk voor een ordelijk verloop. Dit houdt in dat zij de discussie voorzitten en er op letten dat iedere deelnemer minstens één vraag stelt. Er wordt een derde deelnemer als reservevoorzitter aangewezen.
 • Alle deelnemers dienen alle literatuur vooraf bestudeerd te hebben.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving.
 • Er wordt voor aanvang en in de pauze voor koffie/thee gezorgd.

Presentaties

 • Tijdens de laatste twee colleges wordt door iedere student, indien nodig verdeeld in twee groepen, een presentatie gegeven van de opzet van de eindpaper. Deze presentatie wordt gemaakt in Powerpoint. Medestudenten en stafleden stellen vragen, geven commentaar en advies. Doel is de deelnemers te helpen bij het maken van de eindpaper en te discussiëren over het gekozen onderwerp.

Eindpaper

 • De Masterclass wordt afgesloten met het schrijven van een paper. De paper dient geschreven te worden volgens de regels van de schrijfwijzer. Totale lengte van het paper beslaat 5000-6000 woorden, exclusief voorblad, notenapparaat en literatuurlijst.
 • Het Montesquieu Instituut heeft het recht om het paper op zijn website te publiceren en voor onderwijs/onderzoeksdoeleinden te gebruiken.
 • De student wiens paper als beste wordt beoordeeld houdt tijdens de diploma-uitreiking een korte speech over het onderwerp van zijn/haar paper.

Diploma

 • Wanneer het paper als voldoende is beoordeeld en aan de aanwezigheidsverplichtingen is voldaan, is de student geslaagd voor de Masterclass. De geslaagden ontvangen een diploma uit naam van de vier deelnemende universiteiten (Groningen, Leiden, Maastricht en Nijmegen). De diploma's worden uitgereikt tijdens een ceremonie op 17 juni 2011.

7.

Vragen

Vragen over de Masterclass? Stuur een bericht naar education@montesquieu-instituut.nl