MI fellow presenteert paper in Bangkok

woensdag 23 februari 2011, 14:22

DEN HAAG (PDC) - Research fellow bij het Montesquieu-Instituut Anne Ramussen, presenteerde haar paper op de jaarlijkse conferentie van de EU studies Association of Asia-Pacific in Bangkok die plaatsvond van 17 tot 19 februari 2011.

Het paper 'International Interests in Brussels: Involvement of Asian Actors in EU Policy-Making in Comparative Perspective' is geschreven in samenwerking met PhD-onderzoeker Petya Alexandrova en de onderzoeksmaster-student van Universiteit Leiden, Gert-Jan Lindeboom. Het paper verkent de inmenging van georganiseerde buitenlandse belangen bij EU-beleidsmaking en richt zich daarbij op Azië als voorbeeldcasus. Het schetst een kader voor het onderzoeken van externe belangen bij EU-beleid en het analyseert het bijdrageniveau, de typen van actieve actoren en de betrokken beleidsterreinen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van  een dataset van online raadplegingen van de Europese Commissie van 2001 tot 2010. De data is verzameld met de hulp van student-assistenten en het project is gefinancierd door het Montesquieu Instituut.

Een belangrijke bevinding van het paper is dat naast EU-actoren, ook externe actoren uit Noord-Amerika, niet-EU Europa en Azië, actief waren in de online raadplegingen. Daarnaast zijn er enkele andere bevindingen. Zo neemt de totale deelname van buitenlandse belangen na verloop van tijd toe. De onderwerpen financiën, omgeving en vervoer blijken over het algemeen het meest aantrekkelijk. In Azië echter zorgen technologie en handel ook voor deelname. Daarnaast worden in verschillende regio's weer verschillende typen actoren gemobiliseerd. Zo komt in Azië de betrokkenheid van bedrijven, publieke lichamen en bedrijfsgerelateerde belangengroepen het meest voor.