Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politiek van de aandacht

Sinds juni 2008 is het Montesquieu Instituut (MI) betrokken bij een vergelijkend onderzoek naar publieke en politieke agendavorming. Dit onderzoek staat onder leiding van Dr. Arco Timmermans, Universiteit Leiden, en Dr. Gerard Breeman, Universiteit van Wageningen. Het doel is om de politieke aandacht voor beleidsthema's over lange periodes in kaart te brengen.

Het onderzoek maakt deel uit van een internationale samenwerking tussen onderzoeksteams in de Verenigde Staten en Europa, waarbij het theoretisch perspectief en de onderzoeksstrategie gemeenschappelijk worden ontwikkeld. Zo wordt er in nauwe samenwerking met het MI onderzoek gedaan naar de invloed van de Europese agenda op de politiek van de aandacht in Nederland.

Ook worden politieke agenda's vergeleken met media-aandacht voor problemen en de publieke opinie. De onderzoeksresultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek zodat men inzicht kan verkrijgen in het functioneren van de democratische instellingen.

1.

Valorisatie vanaf 2012

Juni 2014

Juni 2013

Juni 2013

 • Deelname Petya Alexandrova, Gerard Breeman, Marcello Carammia, Leticia Elias, Markus Haverland, Sebastiaan Princen, Anne Rasmussen, Peter Scholten en Arco Timmermans aan de jaarlijkse conferentie van de Council for European Studies (CES) in Amsterdam

Mei 2013

 • Deelname Petya Alexandrova en Arco Timmermans aan boek project workshop "Energy Policy Making in the EU: Building the Agenda" aan de Universiteit van Mannheim

Mei 2013

 • Deelname Arco Timmermans aan Landelijk Congres Bestuurskunde in Rotterdam

Lente 2013

 • Deelname Sebastiaan Princen, Anne Rasmussen en Arco Timmermans aan de Jean Monnet Module ‘Agenda Setting in the European Union’ aan de Universiteit van Malta (georganiseerd door Marcello Carammia)

November 2012

 • Deelname Petya Alexandrova, Gerard Breeman, Leticia Elias, Markus Haverland, Sebastiaan Princen, Anne Rasmussen,Peter Scholten en Arco Timmermans aan de jaarlijkse werkconferentie van de Nederlandse Onderzoeksschool (NOB)

Juni 2012

 • – 
  Deelname Petya Alexandrova, Gerard Breeman, Leticia Elias, Markus Haverland, Sebastiaan Princen, Anne Rasmussen en Arco Timmermans aan de jaarlijkse conferentie van de Comparative Agendas Project in Reims

April 2012

 • Deelname aan de 2de jaarlijkse conferentie van de Jean Monnet Centre of Excellence, Den Haag

Maart 2012

 • Deelname Petya Alexandrova, Gerard Breeman, Leticia Elias, Peter Scholten, Lucie Spanihelova en Arco Timmermans aan de 19e internationale conferentie van de Council for European Studies (CES) in Boston, MA

2.

Valorisatie 2011

decembernummer van de Hofvijver

december 2011

 • Deelname Petya Alexandrova, Leticia Elias, Markus Haverland, Anne Rasmussen, Lucie Spanihelova en Arco Timmermans aan de jaarlijkse conferentie van de Nederlandse Onderzoeksschool Bestuurskunde (NOB)

oktobernummer van de Hofvijver

'Economische crisis verdringt andere typisch ‘Nederlandse’ thema’s, maar Europa is taboe'

septembernummer van de Hofvijver

'Op en neer met de aandacht voor economie op de Europese agenda'

september 2011

Deelname Lucie Spanihelova aan de jaarlijkse conferentie van de American Political Science Association (APSA) in Seattle

augustus 2011

Publicatie artikel door Arco Timmermans en collega’s in Comparative Political Science

augustus 2011

Deelname Petya Alexandrova, Sebastiaan Princen, Peter Scholten, Arco Timmermans en Kutsal Yesilkagit aan de Generale Conferentie van de European Consortium for Political Research in Reykjavik

juni 2011

Deelname Petya Alexandrova, Lucie Spanihelova, Anne Rasmussen, Leticia Elias en Arco Timmermans aan de 'Annual Conference Comparative Agenda's Project' in Catania, Italië.

juni 2011

Deelname Petya Alexandrova, Anne Rasmussen en Arco Timmermans aan de jaarlijkse conferentie van de Council for European Studies in Barcelona

juninummer van de Hofvijver

'Tweede Kamer schuift op naar agendavorming bij Europese Zaken'

juni 2011

Deelname Petya Alexandrove, Lucie Spanihelova, Anne Rasmussen en Arco Timmermans aan de 'Annual Conference Comparative Agenda's Project' in Catania, Italië.

maart 2011

Deelname Petya Alexandrova en Arco Timmermans aan de conferentie ‘The Commanding Heights of the European Union. The European Council: Institution, Actors, Resources’ in Brussel

februari 2011

Deelname Anne Rasmussen aan de jaarlijkse conferentie van de EU studies Association of Asia-Pacific in Bangkok

3.

Valorisatie 2010

Tussen 18 en 20 maart 2010 namen Arco Timmermans en Gerard Breeman deel aan de IPSA internationale conferentie: 'Is there a European Model of Governance? A Comparative Perspective'.

In juni 2010 namen Petya Alexandrova, Lucie Spanihelova, Sebastiaan Princen, Anne Rasmussen, Gerard Breeman en Arco Timmermans deel aan de 'Annual Conference Comparative Agenda's Project' in Seattle. Lees hier meer over de conferentie.

4.

Valorisatie 2009

In juni 2009 heeft het MI als gastheer opgetreden voor een internationale workshop voor alle nationale onderzoeksteams.

5.

Lees meer