Uw rechtspraak is de mijne niet!

Op woensdag 8 juni organiseerden het Huis voor democratie en rechtsstaat in samenwerking met perscentrum Nieuwspoort en het Montesquieu Instituut een debat over de ontevredenheid over onze rechtsstaat.

Kringen rond het pluche eisen respect voor de rechterlijke macht of roepen zelfs om een 'opstand van de elite'. Buiten die omgeving vragen mensen zich af of de rechtspraak nog wel boven het strijdgewoel der partijen staat. Het oordeel van de rechter lijkt eerder aanleiding voor amok dan bezegeling van conflict: Uw rechtspraak is de mijne niet!

Wat schort er aan de rechtsstaat? Is het de bandeloosheid van het volk dat de rechtspraak parten speelt? Is het de verwildering van politieke zeden? Is het de mediacratie waar de rechtspraak geen raad mee weet? Is het de gebrekkige waarheidsvinding waardoor uitspraken langs de kern van de zaak scheren? Is het de rammelende of populistische wetgeving? Of is het de progressieve mores van de zittende magistratuur die op gespannen voet staan met de stemming in het land?

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.