Ton Wilthagen

Ton Wilthagen is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Wilthagen is gespecialiseerd in arbeidsmarktvraagstukken. Hij richt zich met name op de beleidsmatige kant van de arbeidsmarkt. Wilthagen is bekend van het door hem bedachte concept 'flexicurity' dat draait om het realiseren van meer flexibiliteit in de arbeidsmarkt met behoud van sociale zekerheid. Wilthagen bekleed diverse nevenfuncties waaronder het lidmaatschap van een commissie van de SER over de toekomst van jongeren op de arbeidsmarkt.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 6 juni 2013.