Blij met het poldermodel?

Het poldermodel lijkt terug van weggeweest. Voor het eerste sinds jaren hebben werkgevers, vakbonden en de overheid na lang overleg een sociaal akkoord gesloten. Er was veel euforie direct na het akkoord. Is dit terecht? De lastenverzwaringen en extra bezuinigingen zijn van de baan, maar er is onduidelijkheid over de toekomst.

Jaap Smit (voorzitter CNV), Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid UvT), Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (Tweede Kamerlid VVD) en Gijs Herderscheê (parlementair redacteur de Volkskrant) gingen op 5 juni 2013 met elkaar en het publiek in debat over het poldermodel en de rol van de sociale partners, onder leiding van Max van Weezel.

'Niemand dacht dat we er überhaupt uit zouden komen'. Zowel Jaap Smit als Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga vonden dat we blij moeten zijn met het sociaal akkoord. Het is belangrijker dat er een akkoord is, dan wat er in staat of wanneer het in werking treedt. Gijs Herderscheê en Ton Wilthagen stonden kritischer tegenover het onlangs gesloten sociaal akkoord. Herderscheê vergeleek het akkoord en daarmee het overleg tussen overheid en sociale partners met de lamme die de blinde helpt.

v.l.n.r.: Jaap Smit, Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Ton Wilthagen en Gijs Herderscheê
Het publiek luistert aandachtig
Jaap Smit
Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Ton Wilthagen
Gijs Herderschee
v.l.n.r.: Jaap Smit, Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Ton Wilthagen
Gijs Herderschee en Max van Weezel
Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Jaap Smit, Ton Wilthagen, Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Gijs Herderscheê en Max van Weezel (debatleider)