Modern Koningschap

Donderdag 1 september 2011

Tijdens deze bijeenkomst in het Haags Historisch Museum werd gediscussieerd over de rol van de koning. Hoe onafhankelijk kan het staatshoofd zijn? Wat is de rol van de Koning in het Nederlands politieke systeem? Is er aanleiding voor modernisering? Voldoet de huidige vorm in Nederland nog? Moet de monarch op meer afstand komen van de politiek of juist niet?

Niet de Koning, maar de dames en heren politici zijn het  probleem. Dat was de conclusie van een discussiebijeenkomst over modern koningschap gisteren in het kader van de Zomerconferentie. Al sinds de motie- Kolfschoten uit 1971 lukt het de Tweede Kamer niet het voortouw in de (in)formatie te nemen. Het ontbreken van eensgezindheid en angst voor (gezichts)verlies spelen daarbij een rol.

Tijd

Omschrijving

16:00

Welkomstwoord door dhr. Marco van Baalen, conservator van het Haags Historisch Museum 

16:10

'De Koning als constitutioneel ankerpunt: over de wenselijkheid van de huidige staatsrechtelijke positie van de Koning' door mr. A. Rouvoet

16:30

'Ben ik nog wel democratisch, dus republikeins, genoeg?' door dr. T.H. Von der Dunk

16:50

'Naar een compromis? Over de zin en onzin van een ceremonieel Koningschap' door prof. dr. J.Th.J. van den Berg

17:10

Discussie onder leiding van prof. mr. Luc Verhey

Naar aanleiding van de afgelopen kabinetsformatie is discussie ontstaan over de rol van het staatshoofd in het Nederlandse politieke systeem. Deze discussie mondde uit in de motie-Heijnen/Van Raak, waarin de minister-president werd opgeroepen zijn visie op het “modern Koningschap” aan het papier toe te vertrouwen. Daartoe uitgenodigd stuurde minister-president Rutte in mei 2011 een brief aan de Tweede Kamer.

De inhoud van de brief noopte de regering niet tot initiatieven die de positie van het staatshoofd wezenlijk zouden veranderen. Vanuit verschillende Kamerfracties (bijvoorbeeld de PVV en GroenLinks) werden dergelijke initiatieven wel aangekondigd.

Tijdens de discussiebijeenkomst over de toekomst van de monarchie, als onderdeel van de Montesquieu Instituut Zomerconferentie 2011 – bij de aanvang van het nieuwe politieke “seizoen” – zal bij deze initiatieven worden stilgestaan. Tegen de achtergrond van de tentoonstelling “Kijk, daar gaat de koning!” De Oranjes in Den Haag in het Haags Historisch Museum organiseren de Staatsrechtkring en het Montesquieu Instituut Maastricht een discussiebijeenkomst waarin zal worden getracht de denkbare initiatieven binnen een breder politiek/staatsrechtelijk kader te plaatsen en zullen de voor- en nadelen van alternatieve scenario’s worden bediscussieerd. De conservator van het Haags Historisch Museum geeft een gratis rondleiding langs de tentoonstelling voorafgaand aan de bijeenkomst. U dient zich hiervoor apart aan te melden.

Locatie: Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, Den Haag

Met oud-minister mr. André Rouvoet, columnist en redacteur van 'De Republikein' dr. Thomas Von der Dunk en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht prof. dr. Joop van den Berg. Het debat werd geleid door prof. mr. Luc Verhey, lid van de Raad van State.