Staatsrechtkring

De Staatsrechtkring, opgericht in 1990, is de Nederlandse vereniging van staatsrechtbeoefenaren. De vereniging stelt zich ten doel de staatsrechtbeoefening te bevorderen en wetenschappelijk en maatschappelijk debat over staatsrechtelijke thema’s te stimuleren. Leden van de Staatsrechtkring ontvangen vier keer per jaar het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. De Staatsrechtkring kent verder een driejaarlijkse dissertatieprijs voor het beste staatsrechtelijke proefschrift uit de voorliggende periode.

Deze prijs wordt uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie, die elk jaar in december plaatsvindt en wordt georganiseerd door een van de aangesloten universitaire vakgroepen staatsrecht.