Vertrouwen in de rechtspraak is slechts een schijnprobleem!

woensdag 31 augustus 2011, 9:11

DEN HAAG (PDC) - Vandaag de dag is ‘vertrouwen’ een centraal begrip als wordt gesproken over de rechterlijke macht. Sommigen vrezen voor de ‘ondergang van de rechtsstaat’ als gevolg van afnemend vertrouwen in de rechtspraak. Maar wat is vertrouwen eigenlijk? En hoe kan men vertrouwen waarnemen en meten?

Prof. Mr. Geert Corstens en Prof. Mr. John Griffiths zijn beiden van mening dat er geen ‘vertrouwensprobleem’ is, maar dat dit slechts een schijnprobleem is. Mensen gaan immers nog naar de rechter en leven rechterlijke beslissingen na.

Dat concludeerden zij tijdens een door het MI georganiseerde expertmeeting bij de Raad voor de Rechtspraak.

Het negatieve beeld van de rechterlijke macht wordt gevormd door incidentele gebeurtenissen in plaats van door het optreden van de rechterlijke macht in zijn totaliteit, betoogde Corstens. Informatie en uitleg over wat de rechter besloten heeft en waarom zijn essentieel en zullen de beeldvorming uiteindelijk dichter bij de realiteit brengen. Griffiths, daarentegen, ziet communicatie juist als een taak van de media en niet van de rechters.

Griffiths bepleitte dat rechtspraak moet worden beschouwd als een ‘zakelijke aangelegenheid’ waarbij algemene regels op formele wijze worden toegepast. Hij creëerde het beeld van rechter, omgeven door Griekse zuilen en gekleed in toga, die in het Latijn zijn vonnis uitspreekt. ‘Rechtstatelijkheid’ en ‘depersonalisering’ van de rechtspraak zullen het gezag en de macht van rechters waarborgen, aldus professor Griffiths.