Rechters van deze Tijd

Dinsdag 30 augustus 2011

Tijdens de discussiebijeenkomst Rechters van deze Tijd in de Raad voor de Rechtspraak stond het vertrouwen in de rechtspraak en rechtsstaat centraal. Hoe onafhankelijk is de rechtspraak? Welke rol heeft de rechter in een democratische rechtsstaat te spelen? Hoe is de verhouding tot de politiek? Wat als de bedoeling van wetten niet duidelijk is? Worden ingewikkelde kwesties overgelaten aan de rechterlijke macht?

Vandaag de dag is ‘vertrouwen’ een centraal begrip als wordt gesproken over de rechterlijke macht. Sommigen vrezen voor de ‘ondergang van de rechtsstaat’ als gevolg van afnemend vertrouwen in de rechtspraak. Maar wat is vertrouwen eigenlijk? En hoe kan men vertrouwen waarnemen en meten?

TitelWelkomstwoord [Rechters van deze Tijd 1/3]
Spreker(s)Jan Schinkelshoek
Duur4 minuten, 31 seconden
DownloadMP3
 
TitelVertrouwen in de rechtspraak [2/3]
Spreker(s)Geert Corstens
Duur17 minuten, 37 seconden
DownloadMP3
 
TitelVertrouwen in de rechtspraak [3/3]
Spreker(s)John Griffiths
Duur20 minuten, 50 seconden
DownloadMP3
 
TitelRechters van deze Tijd [volledige versie]
Duur44 minuten, 34 seconden
DownloadMP3
 

Tijd

Omschrijving

16:00

Welkomstwoord door Joost van Dijk (vice-voorzitter Raad voor de Rechtspraak)

16:10

Prof. mr. Geert Corstens over vertrouwen in de rechtspraak

16:35

Prof. mr. John Griffiths over vertrouwen in de rechtspraak

17:00

Discussie onder leiding van Jan Schinkelshoek

Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de Nederlandse bevolking nog steeds een groot vertrouwen stelt in de rechterlijke macht. Ook in vergelijking tot andere Europese landen lijkt het maatschappelijk vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem onverminderd hoog. Toch is er de laatste tijd in toenemende mate discussie over een vermeend afbrokkelend vertrouwen in de rechterlijke macht. Recente gebeurtenissen en publicaties hebben daaraan bijgedragen. Gewezen kan onder meer worden op de gang van zaken tijdens het strafproces tegen Wilders en de Chipshol-affaire. Ook internationale rechterlijke colleges zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn recentelijk onder vuur komen te liggen.

Is er überhaupt wel een maatschappelijk vertrouwensprobleem of reflecteert de recente discussie over de rechterlijke macht vooral een Haags probleem? Hoe verhouden de politiek en de rechterlijke macht zich tot elkaar? Hoe kunnen beiden bijdragen aan het behoud en de versterking van het vertrouwen in de rechterlijke macht ten tijde van hun veranderende relatie? Dient de rechterlijke macht beter en vaker met de samenleving te communiceren of wordt het gezag van de rechterlijke macht hierdoor juist geschaad?

De recente discussie was aanleiding voor het Montesquieu Instituut om in het kader van de Zomerconferentie aandacht te besteden aan de positie van en het vertrouwen in de rechterlijke macht in Nederland. Tijdens een openbaar debat gingen diverse deskundigen hierover met elkaar en met de zaal in discussie.

Locatie: Raad voor de Rechtspraak, Kneuterdijk 1, Den Haag

Met president van de Hoge Raad der Nederlanden prof. mr. Geert Corstens en emeritus hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen prof. mr. John Griffiths. De discussie stond onder leiding van Jan Schinkelshoek, oud Tweede Kamerlid voor het CDA.