Zijn de media nog wel de waakhonden van de democratie?

Op donderdag 15 september 2011, de internationale dag van de democratie, organiseerden het Montesquieu Instituut, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en het Huis voor Democratie en Rechtsstaat een debat over de rol van de media in ons politiek democratisch bestel.

De media zijn verre van de waakhonden van de democratie, zo stelden journalisten tijdens een debat in Nieuwspoort. Dit debat over de rol van de media in relatie tot de politiek en het publiek werd georganiseerd door het Huis voor Democratie en Rechtsstaat (ProDemos), Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en het Montesquieu Instituut in het teken van de ‘dag voor de democratie’. Tijdens dit debat werd hevig gediscussieerd over vragen als “Hoe behoren de media om te springen met de privacy van politici?” en “Kunnen de media hun onafhankelijkheid nog wel waarborgen in een wereld waar de gevaren van beïnvloeding continu op de loer liggen?”.

Lunchseminar, dag van de democratie

Voor een goede werking van de democratie zijn zonder twijfel onafhankelijke media noodzakelijk. Naast de onafhankelijkheid is ook de werking van deze media en de kwaliteit van de berichtgeving fundamenteel voor de controle van de machten in Nederland.

Wie bepaalt de kwaliteit van de media? En wat zijn de meest bepalende factoren voor de kwaliteit?

Het leek een goed moment om op de internationale dag van de democratie de controlefunctie van de media in ons politiek democratisch bestel onder de loep te nemen. Wordt de onafhankelijkheid van (parlementaire) journalisten aangetast door de nauwe relatie die zij onderhouden met politici, voorlichters en spindocters? Hoe is de verhouding tussen politici en journalisten veranderd na een jaar van een minderheidskabinet? Is een goede werking van de democratie gebaat bij de huidige ontwikkeling waarin one-liners van politici de berichtgeving domineren? Verdringt de infotainment de onderzoeksjournalistiek van het mediatoneel? Deze vragen en anderen kwamen aan de orde tijdens de lunchseminar op donderdag 15 september.

Zijn de media nog wel de waakhonden van de democratie?

Debatleider: Max van Weezel

Leden van het panel: Sjoerd de Jong (NRC Handelsblad), Joost Vullings (NOS), Anneke Verbraeken (freelance journalist) & Marcia Nieuwenhuis (dagblad De Pers).

Organisatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat en het Montesquieu Instituut

Inloop: 12:15 (broodjes en koffie of thee)

Debat: 12:30-13:30

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Fragmenten onder
Fragmenten rechts (in popup)
Fragmenten verbergen
 
 
01:50