Masterclass 2012 'Crisis in Europa'

Tijdens de Masterclass 2012 van het Montesquieu Instituut wordt de huidige crisis bestudeerd. Meerdere vooraanstaande deskundigen zowel uit de praktijk als de academische wereld zullen hun licht laten schijnen over de crisis die ons allen raakt. Wat is hun analyse en kunnen ze mogelijke oplossingen aanbieden? 

Aanmelding is niet meer mogelijk.

Het Montesquieu Instituut organiseert elk jaar een masterclass voor excellente studenten. Gedurende vijf maanden spreken verschillende academici en professionals over een Europees onderwerp. Van de studenten wordt actieve participatie verwacht, zodat zij behalve van hun docent, ook van elkaar kunnen leren.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Probleemdefinities, Oplossingen, Alternatieven

Het gevoel dat we in een diepe crisis leven heeft Europa veroverd. Het risico dat Griekenland failliet gaat heeft verschillende voorstellen en veel debat gebracht. Banken werden genationaliseerd, een hulppakket van het IMF is gemaakt en Europese regeringen zetten hun zoektocht naar oplossingen voort.

Terwijl slecht nieuws over de economie de krantenkoppen beheerst, is de crisis in Europa breder en dieper. De economische problemen breiden zich uit naar andere beleidsterreinen in de EU en haar lidstaten. Veel mensen voelen zich bedrogen door het manoeuvreren van politici en uiten luid hun klachten. De legitimiteit van regeringen en hun prioriteiten staan onder druk en de identiteit van Europa is vager dan ooit tevoren. Als deze crisis zo veel gezichten heeft, wie weet dan welke oplossingen effect zullen hebben?

De Masterclass behandelt het karakter van de crisis in Europa en ontrafelt de complexiteiten waar we mee geconfronteerd worden en waar politici zulke verschillende meningen over hebben. De Masterclass biedt studenten een kans een beter begrip van de huidige crisis te verwerven. Hiertoe worden verschillende theoretische lenzen aangeboden en verschillende benaderingen van de crisis gepresenteerd. Deze multidisciplinaire benadering van de crisis in Europa, de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de toekomst biedt politicologische, bestuurskundige, economische, historische en culturele perspectieven.

Er zal aandacht zijn voor de volgende onderwerpen:

• Concepten en definities: De aard van de huidige crisis

• Een historisch overzicht van crises

• De rol van instituties als actoren en de mogelijke belangen die hun beleid bepalen

• De rol van cultuurverschillen bij de perceptie van en reactie op crises

• Crisis spill-over: Hoe beleidsterreinen in crisis elkaar beïnvloeden

• Crises en windows of opportunity voor beleidsveranderingen

2.

Win een conferentiereis naar Madrid

De deelnemers van de Masterclass 2012 hebben de kans een prijs te winnen. De student die de beste paper schrijft zal de mogelijkheid hebben deze paper te presenteren op de interdisciplinaire workshop “Uit de crisis komen: Tijd voor nieuwe initiatieven” van 4 tot en met 5 juni 2011. De conferentie vindt plaats in de Universidad Complutense de Madrid, Spanje en zal een forum voor jonge en ervaren onderzoekers een platform bieden hun werk, ideeën en resultaten te bespreken met collega’s, die in dezelfde onderzoeksgebieden interesse hebben. De prijs omvat reis-, accommodatie- en conferentiekosten. Verdere informatie zal tijdens de introductiebijeenkomst van de Masterclass worden gegeven.

3.

Programma

Aanmelding:

De aanmeldingsperiode is verstreken.

Introductiebijeenkomst:

27 januari 2012 op locatie van het Montesquieu Instituut, Lange Voorhout 86-32, Den Haag

Colleges:

Vrijdag: 10.00 uur tot 13.00 uur

Locatie:

Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62, Den Haag

Studiereis:

15 en 16 maart 2012, Brussel (lees het verslag)

Diploma-uitreiking:

21 juni 2012 in de Eerste Kamer der Staten Generaal

Voertaal:

Engels

4.

Praktische zaken

Gang van zaken tijdens een college

Op ieder bijeenkomst wordt een inleiding gegeven waarna een discussie volgt die door studenten wordt voorbereid. Alle deelnemers dienen alle literatuur vooraf bestudeerd te hebben. Er wordt voor aanvang en in de pauze voor koffie/thee gezorgd.

Studiereis

Op 15 en 16 maart 2012 heeft een buitenlandse studiereis plaatsgevonden.

Presentaties

Tijdens de laatste twee colleges wordt door iedere student een presentatie gegeven van de opzet van de eindpaper.

Eindpaper

De Masterclass wordt afgesloten met het schrijven van een paper. De paper dient geschreven te worden volgens de regels van de schrijfwijzer. Totale lengte van het paper beslaat 5000-6000 woorden, exclusief voorblad, notenapparaat en literatuurlijst. Het Montesquieu Instituut heeft het recht om de paper op zijn website te publiceren en voor onderwijs/onderzoeksdoeleinden te gebruiken. De student wiens paper als meest interessant wordt beoordeeld, houdt tijdens de diploma-uitreiking in de Eerste Kamer der Staten Generaal een korte speech over het onderwerp van zijn/haar paper.

Diploma

Wanneer het paper als voldoende is beoordeeld èn aan de aanwezigheidsverplichtingen is voldaan, is de student geslaagd voor de Masterclass. De geslaagden ontvangen een diploma uit naam van de vier deelnemende universiteiten (Groningen, Leiden, Maastricht en Nijmegen). De diploma's worden uitgereikt tijdens een ceremonie in de Eerste Kamer der Staten Generaal op 21 juni 2012.

5.

Vragen

Vragen over de Masterclass? Stuur een bericht naar education@montesquieu-instituut.nl